Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

OKTOBAR 2007.

25. okt 2007.
OBAVEŠTENJE ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

U skladu sa odlukom Nastavnog vea STUDENTI KOJI SU UPISANI KOLSKE 1999/2000., 2000/2001. i 2001/2002. godine MOGU ZAVRITI STUDIJE PO ZAPOETOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I PRAVILIMA STUDIJA, DO KRAJA KOLSKE 2007/2008. godine, odnosno DO 30. SEPTEMBRA 2008. godine.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU
Smiljka Ušćumlić

25. okt 2007.
LICENCE ZA VODIČE

Objavljene su informacije o uplatama za dobijanje licence za turistikog vodia.

RUKOVODILAC KURSA
dr Snežana Štetić

dalje
25. okt 2007.
IZLOŽBA GRAFIKE

Povodom obeleavanja jubileja 40 godina rada Visoke turistike kole, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju otvaranju izlobe grafike, koja e se odrati u etvrtak 25. oktobra 2007. godine u 1900 u Galeriji SKC-a, Bulevar AVNOJ-a 152-a, Novi Beograd.

DIREKTOR
Prof dr. Milan Skakun

19. okt 2007.
UPIS OCENA IZ INFORMATIKE (M. Milićević)

Obavetavaju se studenti da je upis ocena iz predmeta INFORMATIKA U TURIZMU kod prof. dr Miroslava Milievia zakazan za ETVRTAK, 25. oktobar 2007. godine.

Mole se studenti koji jo nisu ostvarili predispitne obaveze (rad na raunaru, kolokvijum, referat) da dou najkasnije u ponedeljak ili utorak (22. ili 23. oktobra) u KANCELARIJU 3 na glavnom ulazu, kako bi polagali testove koji im nedostaju.

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

18. okt 2007.
REZULTATI IZ GEOGRAFIJE (D. Kićović)

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA kod prof. dr Dragomira Kiovia.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Dragomir Kićović

dalje
16. okt 2007.
UPIS OCENA IZ INFORMATIKE (M. Milićević)

Studenti koji su poloili pismeni deo iz predmeta INFORMATIKA U TURIZMU kod prof. dr Miroslava Milievia u OKTOBARSKOM roku, a koji jo nisu ispunili svoje predispitne obaveze, pozivaju se u KANCELARIJU 3 (glavni ulaz), u etvrtak i petak (18. i 19. oktobra) u 9:00, kako bi ostvarili uslov za upis ocene.

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

15. okt 2007.
SERIJA PREDAVANJA NA VTŠ

SERIJA PREDAVANJA
NA VISOKOJ TURISTIKOJ KOLI
"Svet je otvorena knjiga"

Povodom obeleavanja jubileja 40 godina rada, Visoka turistika kola strukovnih studija Vas poziva na prezentacije naih gostujuih predavaa:

  1. Dragan Jaimovi, "NA KROVU SVETA", 17. oktobra 2007.
  2. dr Semir Osmanagi, "ALTERNATIVNA ISTORIJA - PIRAMIDE U BOSNI", 24. oktobra 2007.
  3. Duan Milovanovi, "MANASTIR HILANDAR", 31. oktobra 2007.
  4. arh. Dragomir Acovi, "IZGRADNJA HRAMA SVETOG SAVE NA VRAARU", 07. novembra 2007.

Predavanja e biti odrana na Visokoj turistikoj koli, amfiteatar 5, Bulevar AVNOJ-a 152-a, Novi Beograd.

DIREKTOR
Prof dr. Milan Skakun

15. okt 2007.
REZULTATI IZ MARKETINGA I ETIKE

Objavljeni su rezultati pismenih ispita iz predmeta MARKETING U TURIZMU i POSLOVNA ETIKA kod mr Milenka uria.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Milenko Đurić

dalje
15. okt 2007.
STUDENTSKA ŽURKA VTŠ

Povodom upisa PRVE generacije studenata po BOLONJSKOJ KONVENCIJI, i 3. godine na Visokoj turistikoj koli, studenti u saradnji sa kolom organizuju veliku BLACK OR WHITE PARTY.

U petak, 19. OKT, sa poetkom u 2300, u holu SKC-a, odrae se urka za sve studente.

Ulaz je mogu uz indeks, a indeks vai za dve osobe.

Pravilo oblaenja: crno ili belo!

Za ostale informacije pogledajte plakat u koli!

STUDENTI VTŠ

14. okt 2007.
POČETAK NASTAVE ZA DRUGU I TREĆU GODINU

NASTAVA ZA DRUGU I TREU GODINU STUDIJA POINJE U PONEDELJAK 15.10.2007. GODINE PREMA RASPOREDU KOJI JE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI KOLE.

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

11. okt 2007.
REZULTATI IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA

Objavljeni su rezultati ispitnog kolokvijuma iz predmeta MARKETING U TURIZMU i MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE za OKTOBARSKI ispitni rok, kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Jovan Popesku

dalje
10. okt 2007.
OBAVEŠTENJE O UPISU

U skladu sa odlukom Nastavnog vea od 28.09.2007. godine studenti koji plaaju kolarinu imaju pravo na upis u drugu godinu studija bez obzira na broj poloenih ispita iz prve godine studija, pod uslovom da su overili I i II semestar.

Studenti druge godine studija, koji su u prvu godini studija upisani kolske 2005/2006 godine, imaju pravo na upis u treu godinu studija bez obzira na broj poloenih ispita iz druge godine, pod uslovom da su overili III i IV semestar.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

10. okt 2007.
PREZENTACIJA - NA KROVU SVETA

Povodom obeleavanja jubileja 40 godina rada, Visoka turistika kola strukovnih studija Vas poziva na prezentaciju naeg gostujueg predavaa, gospodina Dragana Jaimovia, efa ekspedicije "Himalaji 2007, Mount Everest - Na krovu sveta".

Predavanje e biti odrano u sredu, 17. oktobar 2007. godine u 18:00 asova, amfiteatar 5, Bulevar AVNOJA 152a, Novi Beograd.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

09. okt 2007.
PROMENJEN TERMIN ZA AGENCIJE

Obavetavaju se studenti da e ispit iz predmeta Poslovanje turistikih agencija i organizatora putovanja / Menadment turistikih agencija i organizatora putovanja, kod dr Vesne Spasi zakazan za 13. Okt 2007. umesto u 13:00, biti odran u 11:00 asova.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

09. okt 2007.
REZULTATI IZ STATISTIKE (V. Tošić)

Objavljen je spisak studenata koji su poloili pismeni deo ispita iz statistike.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
09. okt 2007.
PROMENJEN TERMIN ZA RUSKI

Ispit iz RUSKOG JEZIKA koji je trebao da bude odran 8. OKTOBRA, odloen je za 10. OKTOBAR 2007. u 1100.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

08. okt 2007.
REZULTATI IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz STATISTIKE.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

dalje
08. okt 2007.
REZULTATI IZ INFORMATIKE (M. Milićević)

Objavljeni su rezultati sa polaganja pismenog dela ispita iz INFORMATIKE U TURIZMU, kod prof. dr Miroslava Milievia.

PREMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Miroslav Milićević

dalje
08. okt 2007.
REZULTATI IZ INFORMATIKE (R. Stankić)

Objavljen je spisak studenata koji su stekli pravo da izau na praktini deo ispita iz INFORMATIKE U TURISTIKOM POSLOVANJU, kod ispitivaa prof. dr Radeta Stankia.

PREMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić

dalje
08. okt 2007.
REZULTATI IZ ENGLESKOG (M. Mrđenovački)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz ENGLESKOG JEZIKA, kod ispitivaa Miline Mrenovaki.

PREMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački

dalje
08. okt 2007.
REZULTATI IZ ENGLESKOG (V. Caga)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz ENGLESKOG JEZIKA, kod ispitivaa Vinje Caga.

PREMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
06. okt 2007.
REZULTATI IZ FINANSIJA

Objavljeni su rezultati ispita iz FINANSIJSKOG MENADMENTA kod prof. dr Vlastimira Vukovia.

STRUČNI SARADNIK
mr Mirjana Obadović

dalje
03. okt 2007.
REZULTATI IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA

Objavljeni su rezultati ispitnih kolokvijuma iz predmeta MARKETING U TURIZMU i MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Jovan Popesku

dalje
01. okt 2007.
USMENI ISPIT IZ RUSKOG JEZIKA

Usmeni ispit iz ruskog jezika (sve grupe) e se odrati u sredu 3.10.2007. godine u 1100 u uionici br. 1 ulaz br. 5.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Jelena Mihajlović

01. okt 2007.
RAZGLEDANJE BEOGRADA

Za studente kole, 05. oktobra 2007. godine bie organiizovano obavezno i besplatno razgledanje Beograda, sa polaskom u 900.

Grupe su podeljene na osnovu broja indeksa. Svaka grupa ima definisano razliito mesto polaska koje moete videti u tabeli.

GRUPA (br. indeksa)MESTO POLASKAPRATILAC GRUPE
I
(01-50/2007)
MUZEJ SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
Kralja Petra I 5
Ivan Miloevi
II
(51-100/2007)
SABORNA CRKVA
Kneza Sime Markovia bb
Milica Obadovi
III
(101-150/2007)
TRG REPUBLIKEDario imievi
IV
(151-200/2007)
PAVILJON "CVIJETE ZUZORI"
KALEMEGDAN
Milo Nici
V
(201-250/2007)
ULAZ U ZOOLOKI VRT
KALEMEGDAN
Milina Mrenovaki
VI
(251-300/2007)
TRG NIKOLE PAIANataa Tanjevi
VII
(301-350/2007)
TRG REPUBLIKEEmilija Lipovek
VIII
(351-400/2007 i ostali)
TERAZIJSKA ESMAMirjana Obadovi

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

01. okt 2007.
PROMENA TERMINA ZA GEOGRAFIJU (D. Kićović)

Obavetavaju se studenti da je promenjen termin ispita iz TURISTIKE GEOGRAFIJE kod prof. dr Dragomira Kiovia, u oktobarskom ispitnom roku.

Novi termin je 12. OKT 2007. u 1000.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09