Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.
03. jul 2020.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021.
Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:
 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3.500 DINARA - ( indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje )
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI.

ŠKOLARINA ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE IZNOSI 800 EVRA u dinarskoj protivvrednosti.

STUDENTI KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI POTREBNO JE DA UPLATE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine). UPLATE SE VRŠE NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09.

Uplate školarine i troškova upisa ne vrše se u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku godinu 2020/2021 iznosi 400,00 dinara i plaća se prilikom upisa gotovinom. Molimo zainteresovane studente da pripreme tačan iznos. Više informacija o Zdravstveno potpornom udruženju možete pogledati na linku: www.zpubeograd.com

JUL 2020.

27. jul 2020.
TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U TREĆEM UPISNOM ROKU.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. U TREĆEM UPISNOM ROKU.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 1. septembra do 10. septembra 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 1. i 2. septembar
od 900 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 2. septembar
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 3. septembar
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 4. septembar
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
7. septembar
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 7. septembar
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
7. septembar
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 7. septembar
do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 8. septembar
do 1200
Upis primljenih kandidata 9. i 10. septembar
od 900 do 1400
23. jul 2020.
Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam u septembarskom roku održaće se u PISMENOJ FORMI

Studenti koji su položili prvi kolokvijum za ispit pripremaju gradivo koje se odnosi na II i III grupu ispitnih pitanja postavljenih na sajtu škole, dok oni koji nemaju položen prvi kolokvijum spremaju sve tri grupe ispitnih pitanja.

Studenti starijih generacija koji imaju položena oba kolokvijuma za ispit pripremaju samo treću grupu ispitnih pitanja.

Na polaganje ispita je neophodno poneti indeks i hemijsku olovku, uz OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE MASKE.

UPIS OSTVARENIH POENA NA ISPITU obaviće se 26. 08. 2020., u Sali A6, prema sledećim terminima:

 • Studenti starijih generacija i studenti sa br. Indeksa 7-99/2019 u 9h
 • Studenti sa br. Indeksa 108-231/2019 u 9.40h

Lično prisustvo na upisu poena je obavezno.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

22. jul 2020.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021.
Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:
 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3.500 DINARA - ( indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje )
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI.

ŠKOLARINA ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE IZNOSI 800 EVRA u dinarskoj protivvrednosti.

STUDENTI KOJI SE UPISUJU KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI POTREBNO JE DA UPLATE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine). UPLATE SE VRŠE NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09.

Uplate školarine i troškova upisa ne vrše se u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku godinu 2020/2021 iznosi 400,00 dinara i plaća se prilikom upisa gotovinom. Molimo zainteresovane studente da pripreme tačan iznos. Više informacija o Zdravstveno potpornom udruženju možete pogledati na linku: www.zpubeograd.com

22. jul 2020.
Konačna rang lista za upis studenata
RASPORED UPISA
 1. Kandidati od broja 1. do broja 9. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 2. Upis kandidata, obaviće se u ČETVRTAK, 23. JULA OD 900 DO 1300.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati. KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

Važno obaveštenje: Prva rata školarine iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

dalje
20. jul 2020.
Jedinstvena rang lista za upis studenata

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u PONEDELJAK, 20. jula 2020, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

dalje
17. jul 2020.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 22. Jula 2020. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. jul 2020.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 22. Jula 2020. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. jul 2020.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 22. Jula 2020. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. jul 2020.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 22. Jula 2020. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

http://91.185.99.78/wbb/img/but_uns.png

16. jul 2020.
Raspored polagnja prijemnog ispita u drugom upisnom roku

OBJAVLJEN JE RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U VISOKU TURISTIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2020/21. GODINU.

Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PONEDELJAK, 20. jula 2020. od 9 do 10 časova.

Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu ličnu kartu (ili pasoš), karticu sa šifrom i hemijske olovke.

Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.

dalje
13. jul 2020.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 15 i 16. jula od 900 do 1500 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

07. jul 2020.
TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U DRUGOM UPISNOM ROKU.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. U DRUGOM UPISNOM ROKU.

DRUGI KONKURSNI ROK traje od 15. jula do 24. jula 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 15. i 16. jul
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 17. jul
do 1200
Polaganje prijemnog ispita po grupama 20. jul
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 21. jul
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
22. jul
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 22. jul
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
22. jul
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 22. jul
do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 22. jul
do 1700
Upis primljenih kandidata 23. i 24. jul
od 900 do 1400

Ukupan broj slobodnih mesta za upis u drugom upisnom roku biće objavljen na sajtu Škole u ČETVRTAK 09.07.2020. godine.

06. jul 2020.
Konačna rang lista za upis studenata
RASPORED UPISA
 1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u UTORAK (7. jula) i SREDU (8. jula), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
 2. Kandidati od broja 1. do broja 111. upisuju se na teret budžeta.
 3. Kandidati od broja 112. do broja 192. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 4. Zbog lakše organizacije, molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 111, da, ako su u mogućnosti, iskoriste prvi dan upisa u UTORAK, 7. JULA OD 900 DO 1400.
 5. Molimo kandidate sa rednim brojevima od 112. do 192. da iskoriste termin upisa u SREDU, 8. JULA OD 900 DO 1400
 6. U SREDU, 8. JULA u 1400, izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 112. do 121. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
 7. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 9. JULA do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati. KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

dalje
03. jul 2020.
Stručna praksa studenata III godine studija
Obaveštavaju se studenti treće godine koji su samostalno obezbedili preduzeće u kome će obaviti praksu, da upute mogu preuzeti u ponedeljak, 06.07.2020. godine ili najkasnije u sredu, 08.07.2020. godine u terminu od 9:15-10:45h, uz pismenu potvrdu preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje prakse.
01. jul 2020.
Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
za upis u školsku 2020/21 godinu.

RBRŠIFRAPOENI
ŠKOLASTRANI
JEZIK
STRUČNI
PREDMET
UKUPNO
1. 116-VII-2 26.40 30.00 30.00 86.40

Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru odobreno je 1 (jedno) budžetsko mesto. Kandidati koji ne ostvare pravo upisa na osnovu ove rang liste mogu ostvariti pravo upisa na osnovu osnovne rang liste ukoliko se rangiraju u okviru odobrene kvote.

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA STUDENTE SA INVALIDITETOM
za upis u školsku 2020/21 godinu.

RBRŠIFRAPOENI
ŠKOLASTRANI
JEZIK
STRUČNI
PREDMET
UKUPNO
1. 14-XI-3 40.00 12.00 22.00 74.00

Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru odobreno je 1 (jedno) budžetsko mesto. Kandidati koji ne ostvare pravo upisa na osnovu ove rang liste mogu ostvariti pravo upisa na osnovu osnovne rang liste ukoliko se rangiraju u okviru odobrene kvote.

01. jul 2020.
Jedinstvena rang lista za upis studenata

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u PONEDELJAK, 29. juna 2020, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

dalje
01. jul 2020.
Konsultacije pred godišnji odmor kod dr Mirjane Ilić
Konsultacije pred godišnji odmor kod dr Mirjane Ilić će se održati u ponedeljak 6.7. u 11h.
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09