Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.
17. feb 2021.
Kontiki Travel&Big Blue – konkurs za rad na destinacijama Turska i Egipat 2021.

Turističkoj agenciji Kontiki Travel & Big Blue su potrebni vodiči, pratioci i transferisti kao predstavnici agencije na destinacijama Turska i Egipat tokom letnje sezone (od maja do septembra). Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail dusan.anastasov@kontiki.rs Nakon intervjua, odabrani studenti će proći obuku u agenciji sa ciljem pripreme za rad na destinaciji.

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti kao i diplomirani studenti odseka Visoke turističke škole. Rok za prijavu je do kraja februara. Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.kontiki.rs

USLOVI:

 • Znanje engleskog jezika
 • Veštine timskog rada
 • Komunikativnost

08. feb 2021.
Važno obaveštenje - POZIVI NA BROJ PRILIKOM UPLATA

Obaveštavamo studente Akademije strukovnih studija Beograd, odsek Visoka turistička škola da prilikom uplate OBAVEZNO upišu poziv na broj.

 • T51- za ispite i u nastavku postojeći poziv na broj
 • T52- za školarine i u nastavku postojeći poziv na broj
 • T56- za ostale naknade i u nastavku postojeći poziv na broj

Postojeći poziv na broj za svakog studenta može se videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun".Uplatnice bez poziva na broj neće biti obrađene.

Uplate se odobravaju isključivo radnim danima od 800 do 1500.

05. feb 2021.
KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA – 2020. godina – Euroguidance centar Srbija

Tempus Fondacija je u okviru centra Euroguidance - evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, na konkursu održanom 2020.godine, odabrala aktivnost „Iz prve stRUKE“ koja se sprovodi na odseku Visoke turističke škole, za Priručnik karijernog vođenja i savetovanja. Priručnik je dostupan ovde.

Priručnik obuhvata aktivnosti koje doprinose razvoju veština upravljanja karijerom (VUK) kod mladih, i specifično unapređivanju veština samoprocene ličnih karakteristika i načina za njihovo predstavljanje. Više o aktivnostima možete pogledati na https://euroguidance.rs/resursi/prirucnik2020/

FEBRUAR 2021.

28. feb 2021.
Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu u martovskom ispitnom roku (dr Miroslava Petrevska)

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) održaće se posle pismenog dela ispita u sredu, 10.03.2021. u sali A3. Pismeni deo ispita je zakazan za 11h, a usmeni za 12h.

27. feb 2021.
Ispiti iz informatičkih predmeta u MARTOVSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu ispit iz Informatike u turizmu u MARTOVSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Termin polaganja ispita iz Osnova računarstva je UTORAK, 2. mart u 1000.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Praktični delovi ispita biće održani posle teorijskog testa, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

26. feb 2021.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u ČETVRTAK 04. Marta 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

26. feb 2021.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 04. Marta 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

26. feb 2021.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 04. Marta 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

26. feb 2021.
Martovski ispitni rok — Ruski jezik

Usmeni deo ispita za studente koji budu položili pismeni deo ispita u martovskom ispitnom roku biće održan istog dana 3. marta nakon pismenog dela u sali A6.

Milana Borković

25. feb 2021.
Engleski jezik A1: martovski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da će se usmeni deo ispita za studente koji su položili ispit u prethodnom ispitnom roku održati u ponedeljak 1. marta u 11.30h, uč. 2, ulaz V. Usmeni deo ispita za studente koji budu položili pismeni deo ispita u martovskom ispitnom roku biće održan istog dana 1. marta nakon pismenog dela sa početkom u 12h, sala A5.

dr S. Kesić

23. feb 2021.
Informacije u vezi sa predmetima Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

Osnovna literatura za pripremanje kolokvijuma i ispita:Kulić Ž., Milošević G., Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, Visoka turistička škola, Beograd, 2017. (godina izdanja može bit i neka druga, a neki udžbenici istih autora nose samo naziv Upravljanje ljudskim resursima).Ispitna pitanja su formulisana po naslovima i podnaslovima iz udžbenika.

Prvo pitanje je od I dela do selekcije (zaključno sa regrutovanjem), drugo pitanje je od selekcije do zdravlja i bezbednosti (zdravlje i bezbednost i sve do kraja ne treba za ispit). Na ispit je potrebno doneti i sopstveni CV tj. radnu biografiju (na internetu postoje brojni primeri).Prezentacije predavanja koje se nalaze na sajtu su samo okvir za učenje.

Dodatna literatura koju studenti mogu koristiti, po sopstvenom izboru:

Boella M., Gross-Turner S., Human Resource Management in the Hospitality Industry, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.

Bogićević M.B., Menadžment ljudskih resursa, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006.

Dessler G., Osnovi menadžmenta ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2007.

Pržulj Ž., Menadžment ljudskih resursa, Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2002.

Torrington D., Hall L., Taylor S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2004.

+ internet izvori.

Kolokvijumi:

Prvi kolokvijum – gradivo od I dela zaključno sa regrutovanjem (do selekcije) – datum održavanja: okvirno pretposlednja nedelja marta;

Drugi kolokvijum – gradivo od selekcije do zdravlja i bezbednosti (zdravlje i bezbednost ne treba) – datum održavanja: okvirno druga polovina aprila.O tačnim datumima održavanja oba kolokvijuma studenti će biti blagovremeno obavešteni putem sajta Škole.

Studenti koji su položili kolikvijume (jedan ili oba), na ispitu (koji je usmeni) oslobađaju se polaganja dela gradiva koje je obuhvaćeno položenim kolokvijumum.Studenti koji su položili oba kolokvijuma na ispitu ne izvlače ispitna pitanja, već se usmeni ispit obavlja u formi nestrukturiranog intervjua, uz analizu njihove radne biografije.Studenti koji nisu položili kolokvijume, na ispitu polažu celokupno gradivo.Konačna ocena formira se uzimajući u obzir ocene sa kolokvijuma i ispita i bodove ostvarene na ime svih predispitnih obaveza (u ovoj školskoj godini, zbog epidemiološke situacije, svi student će dobiti 10 ESPB na ime prisustva).

Seminarski rad: studija slučaja (case study), PP prezentacija i rad (može i grupni rad – 2-3 studenta) – 10 ESPB.Studenti sami biraju teme, s tim što je neophodno obaviti konsultacije pre nego što se počne sa pisanjem.

Pravo da polažu kolokvijume imaju svi studenti koji su u ovoj školskoj 2020/2021. godini UPISALI predmete Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom.

dr Jelisaveta Vučković

19. feb 2021.
SVEČANA DODELA DIPLOMA - Osnovne strukovne studije
Svečana dodela diploma za studente koji su diplomirali u Akademiji strukovnih studija Beograd odseku VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA od osnivanja 01.10.2019. godine do 01.01.2021. godine stekli zvanje STRUKOVNI EKONOMISTA održaće se po grupama:
 • PRVA GRUPA u ČETVRTAK, 25. februara 2021. godine, u sali A5 sa početkom u 10,00 časova,
 • DEUGA GRUPA u ČETVRTAK, 25. februara 2021. godine, u sali A5 sa početkom u 12,00 časova,
 • PRVA GRUPA u PETAK, 26. februara 2021. godine, u sali A5 sa početkom u 10,00 časova,
 • DEUGA GRUPA u PETAK, 26. februara 2021. godine, u sali A5 sa početkom u 12,00 časova.
Molimo Vas da u skladu s aktuelnom epidemiološkom situacijom, nosite zaštitne maske prilikom dolaska na svečanu dodelu, kao i da se pridržavate svih ostalih preventivnih mera zaštite kako biste sačuvali svoje zdravlje i zdravlje naših zaposlenih.
19. feb 2021.
Termini polaganja kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu za grupu B

Prvi kolokvijum u obliku testa održaće se 4.3.2021. u Sali A5 u 11.50h; drugi kolokvijum će se održati 25.3.2021., a treći kolokvijum će se održati 29.4.2021.

dr Mirjana Ilić

18. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta Nemački jezik A1

mr Ivana Stojanović

17. feb 2021.
Kontiki Travel&Big Blue – konkurs za rad na destinacijama Turska i Egipat 2021.

Turističkoj agenciji Kontiki Travel & Big Blue su potrebni vodiči, pratioci i transferisti kao predstavnici agencije na destinacijama Turska i Egipat tokom letnje sezone (od maja do septembra). Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail dusan.anastasov@kontiki.rs Nakon intervjua, odabrani studenti će proći obuku u agenciji sa ciljem pripreme za rad na destinaciji.

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti kao i diplomirani studenti odseka Visoke turističke škole. Rok za prijavu je do kraja februara. Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.kontiki.rs

USLOVI:

 • Znanje engleskog jezika
 • Veštine timskog rada
 • Komunikativnost

17. feb 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 i A2

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 i A2.

mr Maša Polillo

12. feb 2021.
Dan državnosti - neradni dani

Obaveštavaju se zaposleni i studenti Visoke turističke škole, da škola neće raditi 15. i 16.02.2021. godine zbog obeležavanja Dana državnosti.

Uprava Škole

11. feb 2021.
Kolokvijumi  iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A + grupa B)

Prvi kolokvijum

 • 16. mart 2021.PETI ČAS, sala A5 GRUPA A (neparni brojevi indeksa )
 • 16. mart 2021.ŠESTI ČAS, sala A5 GRUPA B (parni brojevi indeksa )
Drugi kolokvijum

 • 13. april 2021.PETI ČAS, sala A5 GRUPA A (neparni brojevi indeksa )
 • 13. april 2021.ŠESTI ČAS, sala A5 GRUPA B (parni brojevi indeksa )

ROK ZA PREDAJU SEMINARSKIH RADOVA JE 11. maj 2021.

Predmetni profesori
dr Violeta Tošić
mr Milenko Đurić

11. feb 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik B2

Objavljeni su rezultati prvog kolovijuma iz predmeta Namčki jezik B2.

mr Ivana Stojanović

11. feb 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik A1

Prvi kolokvijum / Test 1 - Nemacki jezik A1:

89/2020 Vuk Jerotić - Okvirna ocena: 10

mr Ivana Stojanović

10. feb 2021.
Obaveštenje za  studente Modula M4 koji slušaju predmet Operativni menadžment u hotelijerstvu

Uvažavajući mere povodom pogoršane epidemiološke situacije, kao i zahteve studenata koji nisu u mogućnosti da prisustvuju, uvodni čas koji je planiran za petak 12.02.2021. u 8.30 neće se održati. Sve uvodne informacije o predmetu možete pogledati u okviru obaveštenja.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

10. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta NEMAČKI JEZIK B2

Rezultati sa prvog kolokvijuma biće objavljeni u okviru Rezultata najkasnije do petka, 12.02.2021.

Nastava će se u LETNJEM SEMESTRU šk. 2020/2021. održavati putem Skype-a.

Studenti ne treba da šalju svoje email adrese – niže su dati linkovi za pristup i objašnjenje.

VAŽNO: Probni termin prve nedelje letnjeg semestra (kasnije prema dogovoru, a u skladu sa objavljenim rasporedom na sajtu Škole) je u:

Petak, 12.02.2021. od 11h do 11:45h – Uvodni čas predavanja.

Linkovi za pristup grupama:

B2: https://join.skype.com/g3uNwA5RiOl7

Sva pitanja studenti mogu da postave na:

 1. Е-mail: ivanas@visokaturisticka.edu.rs; ivstojanovic22@gmail.com
 2. Skype: Ivana Stojanovic - ivstojanovic22

Svi materijali sa predavanja (oni koji su do sada postavljani u okviru PREDMETA B2 na sajtu Škole, kao i oni koji će biti objavljivani) nalaziće se i u Google učionici. Neophodno je imati gmail elektonsku poštu (po mogućstvu, puno ime i prezime).

Nemački jezik B2:

Link za Google učionicu: https://classroom.google.com/c/MjYzOTI1NzAxMzEx?cjc=zhrmbr

Pristupni kod: zhrmbrw

Vreme održavanja konsultacija u letnjem semestru biće naknadno objavljeno.

mr Ivana Stojanović

09. feb 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

Uvodno predavanje iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu, biće održano u ČETVRTAK, 11. februara u prostorijama Škole.

Molimo studente da se o načinu držanja nastave detaljnije informišu kroz sistem INDEKS.

09. feb 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta Elektronsko poslovanje

Uvodno predavanje iz predmeta E-POSLOVANJE U TURIZMU, biće održano u PETAK, 12. februara u prostorijama Škole.

Molimo studente da se o načinu držanja nastave detaljnije informišu kroz sistem INDEKS.

09. feb 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta Osnovi računarstva

Uvodno predavanje iz predmeta OSNOVI RAČUNARSTVA, biće održano u SREDU, 10. februara, u 8:30, u sali A3.

Tokom semestra, putem sistema INDEKS, studenti se mogu informisati o terminima on-line predavanja i vežbi, kao i pristupiti dodatnim nastavnim materijalima.

07. feb 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta Računovodstvo u turizmu,  Grupa A

Uvodno predavanje iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa A održaće se prema sledećem rasporedu:

10.2.2021. od 10.55h u sali A3, studenti sa neparnim brojem indeksa od 1/2019 do 79/2019

10.2.2021. od 11.50h u sali A3, studenti sa neparnim brojem indeksa od 81/2019 do 159/2019

10.2.2021. od 12.35h u sali A3, studenti sa neparnim brojem indeksa od 161/2019 do 231/2019

07. feb 2021.
Kolokvijum iz predmeta RUSKI JEZIK A1, RUSKI JEZIK B1, RUSKI JEZIK A2, RUSKI JEZIK B2

Kolokvijum iz predmeta RUSKI JEZIK A1, RUSKI JEZIK B1, RUSKI JEZIK A2, RUSKI JEZIK B2 će se održati u petak, 12.02.2021. u 08.30 u sali A5.

Svi studenti su obavezni da ponesu indeks i da se pridržavaju propisanih mera u uslovima pandemije.

Predmetni nastavnik
Milana Borković

07. feb 2021.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B3

Objavljeni su rezultati ispita iz Nemačkog jezika B3.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

07. feb 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

Uvodno predavanje iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu kod dr Marije Najdić održaće se prema sledećem rasporedu:

 • 09.02.2021. od 12.35 u sali A3, neparni broj indeksa, Grupa A
 • 09.02.2021. od 13.20 u sali A3,parni broj indeksa, Grupa B

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

06. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta RUSKI JEZIK A1, RUSKI JEZIK A2, RUSKI JEZIK B1 i RUSKI JEZIK B2

Nastava će se održavati, kao i u zimskom semestru, putem Skype-a po rasporedu istaknutom na sajtu škole. Linkovi za pristup grupama:

А1: https://join.skype.com/g75QeDGUGrER

А2: https://join.skype.com/d3mdvlH3co2s

Б1: https://join.skype.com/cswlHwV3L0vh

Б2: https://join.skype.com/plxi04M04x3j

Sva pitanja studenti mogu da postave na:

 1. Е-mail: milanaborkovic@hotmail.com
 2. Skype: milanaborkovic93

Konsultacije se održavaju ponedeljkom od 11.30 do 13.00 putem Skype-a (milanaborkovic93).

Milana Borković

06. feb 2021.
Obaveštenje za studente za predmet Saobraćaj i turizam

U ponedeljak, 8.2.2021.g. na uvodno predavanje iz predmeta Saobraćaj i turizam na prvi čas od 11:50 h dolaze studenti sa parnim brojem indeksa, a studenti sa neparnim brojem indeksa dolaze na drugi čas od 12:35h u sali A3.

06. feb 2021.
ENGLESKI JEZIK B2 - rezultati prvog redovnog KOLOKVIJUMA

Objavljeni su rezultati prvog redovnog KOLOKVIJUMA, predmet EJB2, od 4. februara 2021. godine. Analiza kolokvijumskih testova biće urađena u ČETVRTAK, 11. februara 2021. godine, u 9.15 učionica 2, ulaz V.

dr Smiljka Kesić

06. feb 2021.
ENGLESKI JEZIK A2 - rezultati prvog redovnog KOLOKVIJUMA

Objavljeni su rezultati prvog redovnog KOLOKVIJUMa, predmet EJA2, od 4. februara 2021. godine. Analiza kolokvijumskih testova biće urađena u ČETVRTAK 11. februara 2021. godine, u 10h, sala A3.

dr Smiljka Kesić

05. feb 2021.
Početak nastave u letnjem semestru

Predavanja u letnjem semsteru počinju u PONEDELJAK 8.02.2021. godine prema objavljenom rasporedu. Raspored časova

U toku prve nedelje studenti dolaze na uvodno predavanje isključivo na predmete koje prvi put slušaju u školskoj 2020/2021 godini, a dalje nastavne aktivnosti se nastavljaju na daljinu.

Molimo Vas da u skladu s aktuelnom epidemiološkom situacijom, nosite zaštitne maske prilikom dolaska u Školu, kao i da se pridržavate svih ostalih preventivnih mera zaštite kako biste sačuvali svoje zdravlje i zdravlje naših zaposlenih.

04. feb 2021.
KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA – 2020. godina – Euroguidance centar Srbija

Tempus Fondacija je u okviru centra Euroguidance - evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, na konkursu održanom 2020.godine, odabrala aktivnost „Iz prve stRUKE“ koja se sprovodi na odseku Visoke turističke škole, za Priručnik karijernog vođenja i savetovanja. Priručnik je dostupan ovde.

Priručnik obuhvata aktivnosti koje doprinose razvoju veština upravljanja karijerom (VUK) kod mladih, i specifično unapređivanju veština samoprocene ličnih karakteristika i načina za njihovo predstavljanje. Više o aktivnostima možete pogledati na https://euroguidance.rs/resursi/prirucnik2020/

04. feb 2021.
Upis ocena iz predmeta Medijske komunikacije

Obaveštavamo studente koji su položili ispit iz predmeta Medijske komunikacije u januarskom ispitnom roku (spisak se nalazi u prilogu) da će upis ocena biti održan u petak, 5. febrauara 2021. godine u 9:00 časova, amfiteatar 5.

Studentima koji nisu položili ispit biće omogućen uvid u radove u petak, 5. februara 2021. godine, u periodu od 10:00 do 10:30 časova, amfiteatar 5.

04. feb 2021.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu.

02. feb 2021.
Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika (mr Ivana Stojanović)

Prvi redovni kolokvijum iz Nemačkog jezika A1 i B2 održaće se 05. februara 2021. god. u Sali A5 – prema sledećem rasporedu:

NEMAČKI JEZIK B2:

 • I grupa: u 12h – Studenti starijih generacija i studenti sa br. indeksa od 2/2019 do 99/2019
 • II grupa: u 12:45h – Studenti sa br. indeksa od 100/2019 do 231/2019

NEMAČKI JEZIK A1 – u 12:45h (3 kandidata), sala 5 (najveći amfiteatar)

Napomena studentima:

Studenti su obavezni da se pridržavaju datog rasporeda: Nije moguće menjati termine (ne odnosi se na studente kojima je već odobreno).

Studenti su takođe obavezni da se pridržavaju propisanih mera u uslovima pandemije.

01. feb 2021.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u ČETVRTAK 04. Februara 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

01. feb 2021.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 04. Februara 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

01. feb 2021.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 04. Februara 2021. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

01. feb 2021.
Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje

Upis ocena za studente koji su položili ispit, kao i predispitnih bodova i uvid u radove za sve studente koji su polagali ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje u januarskom ispitnom roku, održaće se u sredu, 3. februara 2021. godine u amfiteatru 6 (glavni ulaz), prema sledećem rasporedu:

 • 09:00 sve starije generacije i diplomirani studenti Više turističke škole
 • 09:15 studenti sa brojevima indeksa od 1/2019 do 36/2019
 • 09:30 studenti sa brojevima indeksa od 37/2019 do 71/2019
 • 09:45 studenti sa brojevima indeksa od 72/2019 do 105/2019
 • 10:00 studenti sa brojevima indeksa od 107/2019 do 142/2019
 • 10:15 studenti sa brojevima indeksa od 143/2019 do 187/2019
 • 10:30 studenti sa brojevima indeksa od 188/2019 do 231/2019

Studenti sa sobom treba da ponesu indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

01. feb 2021.
Rezultati pismenog dela ipita iz Francuskog jezika

Objavljeni su rezultati pismenog dela ipita iz Francuskog jezika.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09