VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA IZ STATISTIKE

RBRSTUDENT
1STOJANOVIĆ SONJA 55/2006
2TRAJKOVIĆ DUŠAN 170/2006
3PETROVIĆ VESNA 393/2001
4SIMOVIĆ JELENA 414/2006
5VELIČKOVIĆ SAŠA 533/2006
6LOPAĆANIN ALEKSANDAR 537/2006
7MARKOVIĆ MARIJA 186/2006
8LUKOVIĆ IVANA 109/2005
9MINIĆ LUKA 546/2002
10MILANOVIĆ MARKO 147/2006
11LAZOVIĆ NEMANJA 276/2002
12ĐEORĐIĆ SLAĐANA 275/2006
13GAJIĆ NEVENA 144/2005
14NIKOLIĆ DRAGOLJUB 512/2006
15LUKEŠEVIĆ MILOŠ 275/2005
16PUPOVAC NIKOLA 693/1998
17STOJANOVIĆ STEFAN 61/2005
18ĐEORĐIĆ VERICA 72/2005

USMENI DEO ISPITA ODRŽAĆE SE 10.10. 2006.GOD. U 13 H U A1