VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

Informatika u turističkom poslovanju
Spisak studenata koji su stekli pravo da pristupe praktičnom delu ispita koji će biti obavljen u računarskoj sali u utorak 09. oktobra u 1000 časova

R.BR.Prezime i imeBroj indeksa
1Damjanović Ivana179/2003
2Bulat Manojlo408/2005
3Stanković Dijana25/2005
4Kovač Eva300/2001
5Paskaš Vanja191/2002
6Milovanović Marija78/2000
7Bogdanović Jelena157/2001
8Bošnjački Tamara294/2002
9Miladinović Jovana50/2003
10Marinković Danijela446/2004
11Marić Sanja997/97
12Delibašić Marija146/2002
13Todorović Jelena284/2000
14Čolović Radovan270/96
15Stojičić Olga8768/77
16Šepelj Gordana560/80
17Ilić Zoran251/2000
18Tepeš Miloš329/2002

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić