Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2011.

12. jul 2011.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 13. JULA 2011. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

12. jul 2011.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 13. JULA 2011. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

11. jul 2011.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i Elektronski marketing) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu.

Studenti koji polože test, imaju pravo izlaska na praktični deo ispita, koji će biti održan nekoliko dana kasnije. Studenti koji imaju položene praktične delove ispita pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Miloš Nicić

08. jul 2011.
VAŽNO OBAVEŠTENJE - SLOBODNA MESTA ZA UPIS

Obaveštavamo studente koji su konkurisali za upis u Visoku turističku školu strukovnih studija da je ostalo nepopunjeno 24 (dvadesetčetiri) mesta za samofinansirajuće studente. Pravo upisa do popune navedenih mesta imaju kandidati sa konačne rang liste od broja 401 pa dalje.

Prozivaka za upis obaviće se u UTORAK, 12.07.2011. g. sa početkom u 10 časova u sali V.

Upis će se obaviti odmah nakon prozivke.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

08. jul 2011.
SPECIJALISTIČKE STUDIJE (U POSTUPKU AKREDITACIJE)

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA OBAVEŠTAVA SVE ZAINTERESOVANE DA ĆE VRŠITI UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM "UPRAVLJANJE U TURIZMU" ŠKOLSKE 2011/2012. GODINE.

ŠKOLARINA IZNOSI 60.000,00 DINARA, A BROJ KANDIDATA JE OGRANIČEN.

SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 011/2698-205.

08. jul 2011.
DVOGODIŠNJE STUDIJE

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2013/2014. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 44-10 od 29.06.2010. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

U CILJU SMANJENJA MATERIJALNIH TROŠKOVA SAVET VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE DONEO JE ODLUKU DA JEDINSTVENA NAKNADA ZA OVU KATEGORIJU STUDENATA IZNOSI 20.000,00 DINARA.

05. jul 2011.
IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI ZA KANDIDATE KOJI UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2011/2012.

Molimo kandidate da se pre upisa informišu o sadržaju izbornih predmeta (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva). Kandidat, prilikom upisa, bira jedan predmet, a kratak sadržaj predmeta može se pogledati klikom na link IZBORNI PREDMETI

04. jul 2011.
KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA

KONAČNA RANG LISTA I RASPORED UPISA

 1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
  Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis.
 2. Kandidati od broja 111. do broja 400. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 3. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 110, upisaće se OBAVEZNO U SREDU, 6. JULA OD 900 DO 1400. U 1400 izvršiće se prozivka studenata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 111. do 120. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
 4. Kandidati sa rednim brojevima od 114. do 260. upisaće se OBAVEZNO U ČETVRTAK, 7. JULA OD 900 DO 1500.
 5. Kandidati sa rednim brojevima od 261. do 400. upisaće se OBAVEZNO U PETAK, 8. JULA OD 900 DO 1500.
 6. Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi i to u UTORAK 12. jula 2011. godine, od 1000 do 1500 časova.
 7. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće na sajtu škole u PETAK 8.07.2011. godine do 1700 časova.
 8. Prozivanje kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 401. i dalje, a radi upisa iz tačke 6., obaviće se u UTORAK 12. jula 2011. godine u 1000 časova.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2011/2012. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

dalje
03. jul 2011.
DOKUMENTA ZA UPIS

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM UPISA u prvu godinu osnovnih studija školske 2011/2012. godine

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • državljanstvo Republike Srbije (ako nije trajno, da ne bude starije od 6 meseci),
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 2000 DINARA (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU

02. jul 2011.
ČLANARINA ZA ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE

Studenti brucoši mogu uplatiti u Školi prilikom upisa 400,00 dinara za ZPU (Zdravstveno potporno udruženje studenata).

Dodatne informacije možete pogledati klikom na link ispod. ZPU Beograd

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09