VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

REZULTATI ISPITNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
MARKETING U TURIZMU
održanog 28.09.2007. godine

1.Zoran Dursun 142/95 8 (osam)
2. Petar Ružić 474/99 6 (šest)
3. Sandra Tošić 116/00 6 (šest)
4. Gorica Stanojević 169/02 9 (devet)
5. Andriana Ratković 228/03 7 (sedam)
6. Ivana Velimirović 276/03 7 (sedam)
7. Mirjana Jerkić 317/03 7 (sedam)
8. Ana Radojičić 370/03 6 (šest)
9. Tatjana Anđelić 174/04 6 (šest)
10. Nevena Despotović 550/04 7 (sedam)
11. Manojlo Bulut 408/05 7 (sedam)

Navedeni studenti treba da se jave isključivo:
08. oktobra 2007. (ponedeljak) u 09:00 (jedan od amfiteatara VTŠ)

Uvid u radove:
08.10. u 09:00 (jedan od amfiteatara VTŠ)

ISPITNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
održan 28.09.2007. godine

Sledeći studenti treba da se jave predmetnom nastavniku u vezi sa utvrđivanjem konačne ocene:

1. Gordana Šepelj (Hinić) 560/80
2. Marija Lukić 1082/98
3. Milanka Luković 79/01
4. Aleksandra Stanić 144/03
5. Milena Dabetić 271/03
6. Marina Nićiforović 17/04
7. Olivera Berečević 86/04
8. Ivana Jelić 88/04
9. Jelena Nikolić 98/04
10. Ivana Irić 137/04
11. Nada Janković 332/02
12. Nevena Despotović 550/04

Posebno se pozivaju i sledeći studenti:

1. Božidar Petković 420/01
2. Jelena Milosavljević 521/03
3. Uroš Kostić 65/04
4. Predrag Vukanović 325/04

NAPOMENE:
  • Svi navedeni studenti treba da se jave:
    08.10.2007. (ponedeljak) u 09:00 časova, amfiteatar VTŠ.
  • Uvid u radove: 08.10.2007. u 09:00, amfiteatar VTŠ.
PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Jovan Popesku