Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2016.

15. jul 2016.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

-za upis 1 (jednog) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2015/2016 srednju školu završilo u inostranstvu.

-za upis 58 (pedeset osam) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2016/2017. godine.

Prijavljivanje kandidata 1 i 2.09.2016.
od 900 do 1200
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 2.09.2016.
do 1500
Polaganje prijemnog ispita 5.09.2016.
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 6.09.2016.
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
8.09.2016.
od 900 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 8.09.2016.
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
9.09.2016.
od 900 do 1000
Rešavanje po žalbi 9.09.2016.
od 1100 do 1200
Objavljivanje konačne rang liste 9.09.2016.
do 1700
Upis primljenih kandidata 12.09.2016.
od 1000 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

15. jul 2016.
Kolektivni godišnji odmor

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Visoka turistička škola neće raditi od 18. jula do 21. avgusta 2016. godine. Prvi radni dan je ponedeljak 22. avgust 2016. godine.

11. jul 2016.
Napisani su referati za izbor

 • Dva nastavnika u zvanju profesora za užu oblast Turizam i Hotelijerstvo
 • Dva asistenta za užu oblast Turizam i Hotelijerstvo

po konkursu od 21.06.2016. godine .

Zainteresovani se mogu upoznati sa sadržajem referata u roku od 30 dana u prostorijama Visoke turističke škole strukovnih studija radnim danima od 9:00-13:00, u kancelariji broj 8.

11. jul 2016.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u ČETVRTAK 14. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

11. jul 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 14. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

11. jul 2016.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 14. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

06. jul 2016.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017.

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3500 DINARA (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU.

UPLATE SE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine) NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

04. jul 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 14. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

04. jul 2016.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 06. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

04. jul 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 06. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

04. jul 2016.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 06. Jula 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

04. jul 2016.
Ispit iz predmeta Upravljanje projektima i promenama u turizmu kod dr Snežane Štetić

Ispit iz predmeta Upravljanje projektima i promenama u turizmu kod dr Snežane Štetić održaće se 11. jula 2016. u 10:00, Učioionica 1.

04. jul 2016.
Konačna rang lista za upis studenata

KONAČNA RANG LISTA I RASPORED UPISA

 1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
  Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis na teret budžeta.
 2. Kandidati od broja 111. do broja 365. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 3. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 110, obaviće se OBAVEZNO U PONEDELJAK, 11. JULA OD 900 DO 1400. U 1400 izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 111. do 130. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
 4. Kandidati sa rednim brojevima od 111. do 240. upisaće se OBAVEZNO U UTORAK, 12. JULA OD 900 DO 1400.
 5. Kandidati sa rednim brojevima od 241. do 365. upisaće se OBAVEZNO U SREDU, 13. JULA OD 900 DO 1400.
 6. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 14. JULA 2016. godine do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborne predmete iz prve godine birati prilikom upisa. Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

dalje
04. jul 2016.
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu.

dr Zoran Milenković

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09