Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JANUAR 2012.

31. jan 2012.
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA B1

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1 kod mr Miline Kosanović.

30. jan 2012.
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Objavljeni su rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 kod mr Miline Kosanović.

27. jan 2012.
REZULTATI ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1 I A3

Objavljeni su rezultati ispita iz Engleskog jezika A1 i A3 kod mr Miline Kosanović.

27. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 01. FEBRUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 01. FEBRUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

27. jan 2012.
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati pismenog dela i termini za usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik A1, A2 i B3, kod predavača mr Ivana Miloševića.

mr Ivan Milošević

24. jan 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ RUSKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika, grupa B1.

24. jan 2012.
REZULTATI ISPITA IZ FRANCUSKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati usmenog dela ispita iz Francuskog jezika.

24. jan 2012.
OBAVEŠTENJE NEMAČKI JEZIK A1

Pozivaju se svi studenti koji slušaju Nemački jezik A1 da dođu na obavezne Konsultacije i uvid u radove (Kolokvijum 1) u sredu, 25.01.2012. u 12.30h, Kabinet 3, ulaz V.

Predmetni nastavnik
Ivana Stojanović

23. jan 2012.
REZULTATI II POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE TURIZMA

Objavljeni su rezultati II popravnog kolokvijuma iz Ekonomike turizma.

23. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 25. JANUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

23. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 25. JANUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

23. jan 2012.
REZLTATI I KOLOKVIJUMA IZ NEMAČKOG JEZIKA B1

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 kod Ivane Stojanović.

20. jan 2012.
OBAVEŠTENJE - RASPORED KONSULTACIJA

POŠTOVANI STUDENTI,

Obaveštavamo vas da će se u toku januarskog ispitnog roka konsultacije održavati samo sredom u vremenu od 11:00 do 13:00 časova.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU
dr Violeta Tošić

20. jan 2012.
Probni test iz Informatike

Probni e-test, namenjen studentima koji su prijavili ispit Informatika u turizmu, biće omogućen u četvrtak, 26. januara 2012. godine, u 1000 časova u Učionici 3 (Ulaz 5).

19. jan 2012.
REFERAT ZA IZBOR NASTAVNIKA

Napisan je referat za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom nastavnika u zvanju predavača za Ruski jezik, po konkursu od 12. decembra 2011. godine.

Zainteresovani se mogu upoznati sa sadržajem referata u roku od 30 dana u biblioteci Škole, radnim danom od 8:00 do 13:00 časova.

17. jan 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG B2

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B2.

mr Emilija Lipovšek

17. jan 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1.

mr Ivan Milošević

17. jan 2012.
REZULATI IZ ENGLESKOG JEZIKA A2

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2.

mr Emilija Lipovšek

17. jan 2012.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje.

16. jan 2012.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ OSNOVA EKONOMIJE

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz Osnova ekonomije kod dr Vlastimira Vukovića.

16. jan 2012.
PRVI KOLOKVIJUM IZ NEMAČKOG JEZIKA A1 I B1

Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika A1 i B1 održaće se u UTORAK 17.01.2012. u 12:30h u sali A5.

Predmetni nastavnik
Ivana Stojanović

16. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 18. JANUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

13. jan 2012.
ISPIT IZ PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje zakazan za petak, 27.01.2012. godine odlaže se za petak, 03.02.2012. u 11 časova (sala A1).

Predmetni profsor
mr Milenko Đurić

13. jan 2012.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Popravni kolokvijum iz engleskog jezika A1 kod mr Miline Kosanović održaće se u redovnom terminu časa, u četvrtak, 19.01.2012. Studenti sa rednim brojem indeksa od 1-200 polažu test u 8h, a studenti sa rednim brojem indeksa od 200 nadalje polažu test u 9h.

Popravni kolkvijumiz engleskog jezika B1 kod mr Miline Kosanović održaće se u redovnom terminu časa, u sredu, 18.01.2012. u 8:30.

13. jan 2012.
OBAVEŠTENJE O POČETKU STRUČNE PRAKSE ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE STUDIJA

U nastavku dato je obaveštenje o početku i realizaciji obavezne stručne prakse studenata druge i treće godine studija kao i apsolvenata.

13. jan 2012.
OBAVEŠTENJE O POČETKU STRUČNE PRAKSE ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE STUDIJA

U nastavku dato je obaveštenje o početku i realizaciji obavezne stručne prakse studenata druge i treće godine studija kao i apsolvenata.

12. jan 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA B3

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3.

mr Ivan Milošević

12. jan 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA A3

Objavljeni su rezulatati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3.

mr Ivan Milošević

12. jan 2012.
UPIS BODOVA IZ PREDMETA POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA

Upis ostvarenih bodova (prisustvo predavanjima, vežbama, kolokvijumi, seminarski radovi) obaviće se u kabinetu br. 5 ulaz 5 po sledećem rasporedu:

Za studente grupe A u ponedeljak 16.01.2012 i to:

- u 10.00h od broja indeksa 1/2010 do 251/2010

- u 10.30h od broja indeksa 252/2010 i ostali iz grupe A

Za studente grupe B u sredu 18.01.2012 i to:

- u 09.00h od broja indeksa 2/2010 do 250/2010

- u 09.30h od broja indeksa 252/2010 i ostali iz grupe B

11. jan 2012.
UPLATA II RATE ZA STRUČNU EKSKURZIJU

Obaveštavaju se studenti III godine da je poslednji dan za uplatu II rate stručne ekskurzije PONEDELJAK 16.01.2012. godine.

10. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 11. JANUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

10. jan 2012.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 11. JANUARA 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

09. jan 2012.
ODLAŽE SE NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Prerdavanja iz Engleskog jezika kod mr Miline Kosanović od 9. do 13. januara 2012. godine neće se održati zbog opravdanog odsustva profesora.

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika kod mr Miline Kosanović održaće se sledeće nedelje u terminima koji su dogovoreni sa predmetnim profesorom.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09