Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2008.

09. jul 2008.
SLOBODNA MESTA ZA UPIS

Nakon drugog dana upisa ostalo je slobodnih 36 mesta.

Prozivka i upis kandidata od rednog broja 401. do popune slobodnih mesta obavie se u etvrtak 10. jula u 10,00 asova.

08. jul 2008.
OBAVEŠTENJE O RADU STUDENTSKE SLUŽBE

Obavetavamo studente da Studentska sluba nee raditi od 21. jula do 15. avgusta 2008. godine, pa molimo studente da uzmu potrebna uverenja o studiranju do petka 18. jula 2008. godine.

Studenti upisani zakljuno sa kolskom 2006/07. godinom mogu uzeti dokumenta na revers 10. i 11. jula 2008. godine, a studenti upisani 2007/08. godine najkasnije do petka 18. jula 2008. godine.

Prvi radni dan Studentske slube, nakon godinjeg odmora, je ponedeljak 18. avgust 2008. godine.

04. jul 2008.
VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI UPISA

Molimo budue studente Visoke turistike kole da paljivo proitaju upitnik koji objavljujemo, kako bi se prilikom upisa odluili za jedan strani jezik "A1" i dva izborna predmeta, koje e sluati i polagati na prvoj godini studija.

dalje
01. jul 2008.
KONAČNA RANG LISTA - UPIS 08/09

Objavljena je konana rang lista za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Visokoj turistikoj koli, kolske 2008/2009. godine studijski program Ekonomija i turizam.

dalje
01. jul 2008.
SPROVOĐENJE KONKURSA - UPIS 08/09

SPROVOENJE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA KOLSKE 2008/2009. godine

 • Objavljivanje jedinstvene rang liste 02. jula u 10,00
 • Podnoenje prigovora direktoru kole na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi ( u roku od 24 sata od objavljivanja jedinstvene rang liste) 02. jula od 10,00 do 15,00 i 03. jula od 8,00 do 10,00
 • Donoenje odluke direktora kole o prigovoru (u roku od 24 sata od podnoenja prigovora) 04. jula do 10,00
 • Podnoenje albe Upravnom odboru, na reenje direktora kole o prigovoru (u roku od 24 sata od prijema reenja) 04. jula od 10,00 do 15,00 i 05. jula od 8,00 do 10,00
 • Donoenje odluke Upravnog odbora po albi(u roku od dva dana od dana od dana prijema albe) 07. jula do 10,00
 • Objavljivanje konane rang liste 07. jula u 12,00
 • Upis primljenih kandidata obavie se:
  • 08. jula od 10,00 do 16,00 asova - kandidati od r. br. 1 do r. br. 200
  • 09. jula od 10,00 do 16,00 asova - kandidati od r. br. 201 do r. br. 400

Ukoliko se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upie u predvienom roku, kola e upisati umesto njega drugog kandidata, prema radosledu na konanoj rang listi i to 10. jula od 10,00 do 15,00.

Prozivanje kandidata prema redosledu na konanoj rang listi, od broja 401 nadalje, obavie se 10. jula u 10,00 asova.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • izvod iz matine knjige roenih (original);
 • svedoanstva svih razreda zavrene kole (original);
 • diplomu o poloenom zavrnom, odnosno maturskom ispitu (original);
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm i jednu formata 2,5 x 2 cm
 • dokaz o uplati naknade za studente koji plaaju kolarinu
  (48.000,00 dinara u celosti ili prva rata u iznosu od 24.000,00 dinara);
 • dokaz o uplati 1.000,00 dinara na ime naknade za Studentski fond, za sve studente;
 • dokaz o uplati 700,00 dinara na ime trokova upisa, za indeks i dva obrasca V-20, za sve studente.

Sve uplate vre se na adresu Visoka turistika kola strukovnih studija, Beograd, Bulevar Zorana inia 152-a, raun broj:

840-2056666-09

01. jul 2008.
PREGLED I OVERA DNEVNIKA PRAKSE

Obavetavaju se studenti koji e praksu obaviti u julu ili avgustu 2008. godine da e se pregled i overa dnevnika prakse obaviti 15. septembra 2008. godine.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09