VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

Rezultati sa polaganja pismenog dela ispita iz Informatike u turizmu
održanog 04. oktobra 2007. godine

RBRSTUDENTINDEKSOCENA
1Filipović Marina255 / 20059
2Karović Tatjana287 / 20059
3Marković Marijana132 / 20059
4Mihelič Sonja40 / 20058
5Stokrp Ivana203 / 20058
6Tomić Marija385 / 20058
7Nikolić Jelena98 / 20048
8Radlović Ranko341 / 20058
9Ristić Biljana32 / 20057
10Metikoš Dragana291 / 20057
11Perunović Ivan295 / 20057
12Stojanović Jelena15 / 20057
13Joksimović Vesna75 / 20057
14Simunović Slađana94 / 20056
15Vučurević Bojan300 / 20056
16Krekić Tamara265 / 20056
17Marjanović Ana423 / 20046
18Gligorić Ivana96 / 20046
19Prentić Mitar207 / 20046
20Danilović Jelena30 / 20046

Svi studenti na spisku (1-20) koji su položili pismeni deo ispita, položili su i ispit u celosti, a konačna ocena će se formirati na osnovu ove ocene i ocena sa predispitnih obaveza.
Rezultati sa popravnog kolokvijuma

RBRSTUDENTINDEKSOCENA
1Markov Miroslav149 / 20057
2Moravčević Milorad196 / 20057
3Rsovac Vanja157 / 20056

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Miroslav S. Milićević