Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

AVGUST 2016.

30. avg 2016.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

Usmeni ispit iz predmeta Statistika u turizmu kod mr Jasmine Leković održaće se u petak 02.09.2016. u 9.30 h u učionici br 2.

30. avg 2016.
Kulturno nasleđe i turizam - Septembarski rok

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam održaće se 7.09.2016. godine po grupama koje će biti naknadno objavljene.

30. avg 2016.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu.

dr Violeta Tošić

30. avg 2016.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 1. i 2. septembra od 900 do 1200 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude stariji od 6 meseci).

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

30. avg 2016.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2, A1, A3 kod dr Miline Kosanović

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2, A1, A3 kod dr Miline Kosanović.

dr Milina Kosanović

29. avg 2016.
Rezultati ispita iz Francuskog jezika

Objavljeni su rezultati ispita iz Francuskog jezika.

29. avg 2016.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

Objavljeni su rezultati ispita iz Nemačkog jezika.

mr Maša Polillo

29. avg 2016.
Odlaže se ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

Odlaže se ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam. Naknadni termin ispita biće objavljen na sajtu škole.

29. avg 2016.
Septembarski  rok -  Raspored polaganja ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dragomir Kićović) - novi termini

 • 6.09.2016.godine u 9 časova, Sala A1, generacija upisane 2015.godine
 • 6.09.2016.godine u 10.30 časova, Sala A1, generacija upisane 2012., 2013. i 2014.godine
 • 6.09.2016.godine u 12.30 časova, Sala A1, generacija upisane 2011. godine i sve ostale starije generacije

28. avg 2016.
Rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Nemački jezik.

mr Ivana Stojanović

28. avg 2016.
Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik.

27. avg 2016.
Rezultati pismenog dela ispita ENGLESKI A1 i B1 - SEPTEMBAR 2016.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita i raspored polaganja usmenog.

dr E. Lipovšek

27. avg 2016.
ENGLESKI JEZIK A3

Objavljeni su rezultati ispita - predmet 'Engleski jezik A3' od 26. avgusta 2016 godine u septembarskom ispitnom roku, kao termini polaganja usmenog dela ispita.

mr S. Kesic

26. avg 2016.
ENGLESKI JEZIK A1 (mr S.Kesic)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita - predmet Engleski jezik A1 od 26. avgusta 2016. godine, kao i termin polaganja usmenog dela ispita.

mr S. Kesic

26. avg 2016.
ENGLESKI JEZIK B3

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita za predmet EJB3 od 26. avgusta 2016. i termin polaganja usmenog dela ispita.

mr S.Kesic

26. avg 2016.
Engleski jezik A1

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik A1.

mr Ivan Milošević

23. avg 2016.
Septembarski  rok -  Raspored polaganja ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dario Šimičević)

 • 2.09.2016.godine u 9 časova, Sala A1, generacija upisane 2015.godine
 • 2.09.2016.godine u 11 časova, Sala A1, sve ostale generacije

23. avg 2016.
Osnovi menadžmenta ( dr Vlastimir Vuković ) - grupe za polaganje, Septembarski rok

 • 29.08.2016.g. u 9.00 časova, sala A1 - Studenti od broja indexa 19/2012 - 90/2014
 • 29.08.2016.g. u 11,00 časova, sala A1 - Studenti od broja indexa 108/2014 do kraja

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

23. avg 2016.
Ekonomika turizma - grupe za polaganje, Septembarski rok

 • 5.9.2016. u 8,30 sati,br. indeksa od 4/2015 do 135/2015 (sala A6)
 • 5.9.2016. u 10,30 sati, broj indeksa od 139/2015 do 260/2015. (sala A6)
 • 5.9.2016. u 13,30 sati, broj indeksa od 261/2015 do kraja. (sala A6)
 • 5.9.2016. u 14,30 sati, svi stari studenti. (sala A6)

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

22. avg 2016.
Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika - Septembarski rok

Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika, za studente koji su položili pismeni ispit u prethodnom roku, će se polagati 25. avgusta 2016. godine, po sledećem rasporedu:

 • Nemački jezik (mr Maša Polillo) u 10:00, Sala A1
 • Francuski jezik (Jelena Milošević) u 13:00, Sala A1
 • Ruski jezik (Natalija Radosvljević) u 10:00, Sala A2
 • Nemački jezik (mr Ivana Stojanović) u 11:00, Sala A1

22. avg 2016.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika  - Septembarski rok

Usmeni ispit iz Engleskog jezika za studente koji su položili pismeni ispit u prethodnom roku, će se polagati 26. avgusta 2016. godine, po sledećem rasporedu:

 • mr Milina Kosanović, 11 časova, sala A1
 • mr Ivan Milošević, 11 časova, sala A6
 • dr Emilija Lipovšek, 11 časova, učionica 1
 • mr Smiljka Kesić, 11 časova, učionica 2

22. avg 2016.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

VAŽNO: U SEPTEMBARSKOM roku će se organizovati kolokvijumi za polaganje praktičnih delova ispita za studente apsolvente i studente kojima je istekao apsolventski staž. Praktični delovi će biti organizovani posle elektronskog testa, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09