Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JANUAR 2018.

30. jan 2018.
Preuzimanje pregledanih dnevnika prakse iz 2017. godine

Studenti koji žele da preuzmu svoj dnevnik prakse, a koji su prilikom evidencije prakse ostavili u Školi, mogu to učiniti utorkom i četvrtkom od 01-08. februara 2018. godine u terminu od 11-13h, glavni ulaz kod kabineta 1 (javiti se koordinatoru za praksu Jeleni Jević).

30. jan 2018.
Preuzimanje pregledanih dnevnika prakse iz 2017. godine

Studenti koji žele da preuzmu svoj dnevnik prakse, a koji su prilikom evidencije prakse ostavili u Školi, mogu to učiniti utorkom i četvrtkom od 01-08. februara 2018. godine u terminu od 11-13h, glavni ulaz kod kabineta 1 (javiti se koordinatoru za praksu Jeleni Jević).

29. jan 2018.
Rezultati iz predmeta Nemački jezik A3, B2, kol.1

Objavljeni su rezultati iz predmeta Nemački jezik A3, B2, kol.1.

mr Ivana Stojanović

29. jan 2018.
Rezultati ispita iz Računovodstva (Milenković)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 24.01.2018. kod ispitivača prof. dr Zorana Milenkovića

27. jan 2018.
Ispit iz Ruskog jezika

Ispit iz Ruskog jezika održaće se u četvrtak 1. februara 2018. u 12.00h u ucionici 1, ulaz V. Usmeni deo ispita će se održati istog dana.

26. jan 2018.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 31. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

26. jan 2018.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 31. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

26. jan 2018.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

25. jan 2018.
Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu, održanog 25.01.2018. godine.

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu, održanog 25.01.2018. godine.

25. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta poslovanje globalnih hotelskih korporacija

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta poslovanje globalnih hotelskih korporacija.

Studenti koji imaju manje od 9 bodova nisu položili kolokvijum.

24. jan 2018.
Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu ispit iz Informatike u turizmu u JANUARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita. Takođe, molimo studente da prilikom prijave za termin vode računa i o svojim ostalim ispitnim obavezama.

Termin polaganja ispita iz Osnova računarstva i E-poslovanja je UTORAK, 30. januar u 900.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Praktični delovi ispita iz E-marketinga/E-poslovanja (HTML/CSS/JS) i Osnova računarstva (Word/PowerPoint) će biti održani posle teorijskog testa, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

24. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

23. jan 2018.
Rezultati ispita Engleski jezik A2 i A1

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita predmeta Engleski jezik A2 i A1, kao i raspored polaganja usmenog u januarskom roku.

dr E. Lipovšek

23. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2.

23. jan 2018.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2 u januarskom ispitnom roku

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3, B3, A2 u januarskom ispitnom roku.

dr Milina Kosanović

22. jan 2018.
Engleski jezik A1, A2, A3, B3 i poslovni engleski jezik

Obavjavljeni su rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku od 22. januara 2018. godine i termini usmenog dela ispita

dr S. Kesic

22. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo.

20. jan 2018.
Popravni kolokvijumi (praktični delovi ispita) iz INFORMATIKE

Obaveštavamo studente II godine, III godine i sve studente starijih generacija, da je omogućena prijava za popravne kolokvijume iz EXCEL-a i ACCESS-a.

Studenti generacija pre 2007, mogu se takođe prijaviti za neki od termina, s tim što u terminu za ACCESS polažu WORD.

Studenti mogu izaći na jedan ili oba popravna kolokvjiuma, bez obzira da li su ranije polagali kolokvijum. Kolokvijumi međusobno nisu povezani tako da studenti mogu polagati ACCESS i ako nemaju položen EXCEL.

Studenti mogu polagati popravni kolokvijum čak iako nisu prijavili ispit iz Informatike u JANUARSKOM roku.

Molimo studente da pažljivo izaberu termine polaganja, vodeći računa o drugim ispitnim obavezama.

VAŽNO: U JANUARSKOM roku neće biti organizovano polaganje EXCEL-a i ACCESS-a posle teorijskog testa - polaganje praktičnih delova se organizuje isključivo u okviru popravnih kolokvijuma, a polaganje e-testa će biti organizovano u kasnijim terminima.

19. jan 2018.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 24. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

19. jan 2018.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 24. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

19. jan 2018.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 24. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

19. jan 2018.
Usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo u turizmu

Usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo u turizmu održaće se u istom terminu kada i pismeni deo ispita, u četvrtak 25.1.2018. u 9h, Ucionica 1, odmah posle pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnik
dr Miroslava Petrevska

18. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B1 kod predavača mr Maše Pollilo.

17. jan 2018.
Engleski jezik A3 - termini po grupama za prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A3 je zakazan za 18. januar 2018. godine prema terminima:

10h studenti do broja indeksa 200/15,

11h studenti od broja indeksa 201/15.

dr E. Lipovsek

17. jan 2018.
Promena termina ispita za predmet Upravljanje promocijom turističke destinacije, dr Maja Ćosić

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da je novi termin polaganja ispita iz predmeta Upravljanje promocijom turističke destinacije, dr Maja Ćosić, ponedeljak, 5.2.2018. godine u 18.30 časova.

17. jan 2018.
Podela potpisa iz predmeta Osnova prava
Obaveštavamo studente da će podela potpisa za overu semestra biti održana 18.01.2018. u 12,00. u slušaonici V.
17. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Osnova prava

Objavljeni su rezultati oba kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava kod prof. dr Zorana Radulovića.

17. jan 2018.
Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (dr Branislav Rabotić)

06.02.2018. u 10.00 (sala A2) - svi studenti starijih generacija zaključno sa 2014. godinom

07.02.2018. u 10.00 (sala A3) - studenti koji su ove školske godine slušali predmet (index: od 237/2015. do 399/2016)

Očekuje se od studenata da poštuju navedeni raspored, a u slučaju neodložne potrebe za zamenom termina da o tome unapred obaveste predmetnog nastavnika putem emaila.

16. jan 2018.
Specijalističke studije: Rezultati  kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu, održanog 15.01.2018. godine.

dr Miroslava Petrevska

16. jan 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa B

Upis ocena je 17.01.2018. u kabinetu 2, ulaz V u 10.00 časova, kada je i uvid u radove.

16. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu

Objavljeni su rezultati 1. i 2. kolokvijuma za specijalističke studije iz predmeta POSREDOVANJE U TURIZMU (kod prof. B. Rabotića), održanih 15.01.2018.

16. jan 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A.

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić

15. jan 2018.
Termini konsultacija tokom JANUARSKOG ispitnog roka

Obaveštavamo studente da će se KONSULTACIJE U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2018.godine (22.01. - 11.02.2018) održavati:

 • utorkom 11-13h - profesori i predavači
 • utorkom i četvrtkom 11-13h - asistenti i stručni saradnici.
15. jan 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa A

15. jan 2018.
Probni test iz predmeta Informatika u turizmu za studente koji prvi put polažu

Probni test iz Informatike u turizmu biće održan u UTORAK 16.01.2018. godine u 10h, učionica 3.

15. jan 2018.
Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (dr Miroslava Petrevska)

Osnovi menadžmenta - II godina Grupa B (dr Miroslava Petrevska) - grupe za polaganje ispita u januarskom ispitnom roku

 • 29.1.2018., ponedeljak, sala 5 u 09,00 sati, stari studenti i nova generacija br. indeksa od 1/2016-42/2016
 • 30.1.2018., utorak, sala A1 u 09,00 sati, broj indeksa od 44/2016 - 138/2016.
 • 31.1.2018, sreda, sala A1 u 09,00 sati, broj indeksa od 140/2016 - 278/2016.
 • 1.2.2018., četvrtak, sala A1 u 09,00 sati, broj indeksa od 280/2016 - 398/2016.

Očekuje se od studenata da poštuju navedeni raspored, a u slučaju neodložne potrebe za zamenom termina da o tome obaveste predmetnog nastavnika putem emaila.

15. jan 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta upravljanje promocijom turističke destinacije

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta upravljanje promocijom turističke destinacije.

12. jan 2018.
Informatika u turizmu - test iz ACCESS-a

Obaveštavamo studente da će test iz ACCESS-a biti održan u ČETVRTAK, 18. januara i PETAK, 19. januara. Termini za polaganje objavljeni su u INDEKS-u. Molimo studente svih generacija koji još nisu položili test iz ACCESS-a da se prijave za neki od termina.

Studenti starih generacija (pre 2007) se u navedenim terminima mogu prijaviti za polaganje testa iz WORD-a.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi prijave, možete se obratiti predmetnim nastavnicima.

12. jan 2018.
Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Selektivni oblici turizma

Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Selektivni oblici turizma za studente druge godine kod profesora dr Branislava Rabotića održaće se u četvrtak 18.01.2018. godine u 11h, Kabinet 5.

12. jan 2018.
Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća za studente treće godine održaće se u utorak 16.01.2018. godine u 10.10 h, Sala A3.

12. jan 2018.
Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća.

Uvid u radove obaviće se u ponedeljak, 15. januara 2018. godine u periodu od 09:00h - 09:15h, kod asistenta Gorana Jevića u kancelariji broj 11.

12. jan 2018.
Podela potpisa iz predmeta Poslovanje turističkih agencija grupa B (Prof. dr Snežana Štetić)

Podela potpisa će se obaviti u sredu 17. januara 2018. godine u 9.30 časova u kabinetu broj 2. Studenti treba da dostave popunjene indexe u skriptarnicu u 9,30 sati.

12. jan 2018.
Podela potpisa iz predmeta Turistička geografija grupa A (Prof. dr Snežana Štetić)

Podela potpisa će se obaviti u utorak 16. januara 2018. godine u 9.00 časova u kabinetu broj 2. Studenti treba da dostave popunjene indexe u skriptarnicu u 8,30 sati

12. jan 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Poslovanja turističkih agencija grupa A

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz Poslovanja turističkih agencija grupa A.

11. jan 2018.
Podela potpisa - dr Nebojša Kolarić

Podela potpisa će se obaviti 15. januara 2018. godine od 9.30 do 10 časova u sali A3.

11. jan 2018.
Podela potpisa - Nemački jezik B2

Uvid u domace zadatke (RADNA SVESKA Menschen A1.2 i SVESKA – beleške sa predavanja I vežbi) i podela potpisa studentima koji slusaju Predmet NEMACKI JEZIK B2 (sk. 2017/18) obaviće se u ponedeljak, 15.01.2018. u vreme konsultacija, 11.40 – 12.40h (Kabinet 3, ili uč. 1, ulaz V).

11. jan 2018.
Kolokvijum iz Nemačkog jezika za grupe B1, A2 i B3

Kolokvijum iz Nemačkog jezika će se održati prema sledećem rasporedu:

 • B1 - 16. januar 2018., 10.10h, sala A5
 • B3 i A2 - 19. januar 2018., 11.00h, sala A5

11. jan 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Liderstvo.

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Liderstvo.

11. jan 2018.
Produžen rok za prijavu studenata I, II i III godine za ekskurziju - Berlin

Pozivaju se studenti I, II i III godine, kao i studenti specijalističkih studija koji su zainteresovani za ekskurziju u Berlin, da se prijave do petka, 19.01.2018. godine. Ugovor će se potpisivati u kabinetu br. 1, kod prof. dr Maje Ćosić od 10.00 do 13.00h. Prilikom potpisivanja ugovora, potrebno je doneti 30% od ukupnog iznosa cene ekskurzije (87€ u dinarskoj protivvrednosti). U prilogu se nalaze prezentacija i program ekskurzije.

Prezentacija

Program ekskurzije

10. jan 2018.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika B1 održaće se u redovnom terminu časa, u utorak, 16.01.2018. u učionici 2.

dr Milina Kosanović

10. jan 2018.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

Objavljen je raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1:

U sredu, 17.01.2018. u sali A1 u 10:10 polagaće studenti iz B grupe (parni broj indeksa) sa rednim brojem indeksa 1-200.

U sredu, 17.01.2018. u sali A1 u 11:10 polagaće studenti iz B grupe (parni broj indeksa) sa rednim brojem indeksa 201-nadalje.

U četvrtak, 18.01.2018. u sali A2 u 10:10 polagaće studenti iz A grupe (neparni broj indeksa) sa rednim brojem indeksa 1-200.

U četvrtak, 18.01.2018. u sali A2 u 11:10 polagaće studenti iz A grupe (neparni broj indeksa) sa rednim brojem indeksa 201-nadalje.

dr Milina Kosanović

10. jan 2018.
Kontiki Travel – volonteri za Sajam turizma 22-25.02.2018. ZATVOREN KONKURS

Turističkoj agenciji Kontiki Travel su potrebni volonteri za sajam turizma koji će se održati od 22-25.02.2018. godine.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail jadranka.ljubisavljevic@kontiki.rs

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti. Studentima I godine će volontiranje na sajmu turizma biti priznato kao obavljena stručna praksa, na osnovu potvrde koju dobiju nakon završenog sajma turizma od mentora iz agencije.

10. jan 2018.
Astra Travel – stručna praksa

Turistička agencija Astra Travel otvara mesta za praksu u trajanju od 3 meseca u agenciji u Beogradu i za stacionar u Grčkoj u trajanju od 5 meseci (3 meseca stacionar, 2 meseca praksa u agenciji u Beogradu).

Program prakse za poslovnicu u Beogradu obuhvata tokom marta i aprila obuku na rezervacionom sistemu 10 dana, tokom maja 20 dana u Grčkoj upoznavanje sa objektima koji su u ponudi agencije i u nastavku prakse (do kraja avgusta) rad u agenciji.

Program prakse za stracionar u Grčkoj obuhvata 3 meseca boravka u Grčkoj i 2 meseca prakse u agenciji u Beogradu.

Izbor studenata se obavlja na osnovu njihovog CV –a i intervjua u Astra travel agenciji 18,19 i 20. januara 2018. godine. Nakon toga bi studenti imali volontiranje na sajmu turizma gde bi kroz 4 dnevni rad dobili priliku da pokažu svoje kvalitete u stvarnim radnim okolnostima.

Turistička agencija obezbeđuje studentima finansijsku nadoknadu za period obavljanja tromesečne i petomesečne stručne prakse.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV do 16.01.2018. na e-mail astra.travel@gmail.com

10. jan 2018.
Hotel Holiday Inn Express Beograd– stručna praksa

Hotel Holiday Inn Express Belgrade – City (deo sistema Intercontinental Hotels Group) iz Beograda nudi mogućnost obavljanja stručne prakse u sektorima: recepcija,prodaja, bar i domaćinstvo.

USLOVI:

 • Studenti III godine i specijalističkih studija
 • Prosek minimum 7

Studenti će imati mogućnost rotiranja i prolaska svih sektora. Radno vreme je 8 sati dnevno u propisanom trajanju od 8 nedelja. Izbor studenata za upućivanje na stručnu praksu se obavlja na osnovu njihovog CV -a. Svi zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na ivan.jocic@hiexbelgrade.com

10. jan 2018.
Hotel Holiday Inn Express Beograd– stručna praksa

Hotel Holiday Inn Express Belgrade – City (deo sistema Intercontinental Hotels Group) iz Beograda nudi mogućnost obavljanja stručne prakse u sektorima: recepcija,prodaja, bar i domaćinstvo.

USLOVI:

 • Studenti III godine i specijalističkih studija
 • Prosek minimum 7

Studenti će imati mogućnost rotiranja i prolaska svih sektora. Radno vreme je 8 sati dnevno u propisanom trajanju od 8 nedelja. Izbor studenata za upućivanje na stručnu praksu se obavlja na osnovu njihovog CV -a. Svi zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na ivan.jocic@hiexbelgrade.com

10. jan 2018.
Raspored polaganja ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dario Šimičević)

 • 02.02.2018.g. sala A3 u 9.00h svi studenti starijih generacija zaključno sa generacijom upisanom 2016. godine.
 • 05.02.2018.g. sala A1 u 10.00h studenti sa brojevima indeksa od 2/2017 do 158/2017
 • 06.02.2018.g., sala A2, u 10.00h, studenti sa brojevima indeksa od 160/2017 do 350/2017.

10. jan 2018.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 17. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

10. jan 2018.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 17. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

10. jan 2018.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 17. Januara 2018. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

10. jan 2018.
Prvi kolokvijum iz Ruskog jezika

Prvi kolokvijum iz Ruskog jezika će biti održan u vreme redovnih časova po sledećem rasporedu:

 • Grupa A1- u sredu 17.januara 2018.
 • Grupa A2- u utorak 16.januara
 • Grupa A3- u utorak 16.januara
 • Grupa B1. u utorak 16.januara
 • Grupa B2- u sredu 17.januara
 • Grupa B3- u petak 19.januara

Predmetni nastavnik
Natalija Radosavljević

10. jan 2018.
Astra Travel – stručna praksa

Turistička agencija Astra Travel otvara mesta za praksu u trajanju od 3 meseca u agenciji u Beogradu i za stacionar u Grčkoj u trajanju od 5 meseci (3 meseca stacionar, 2 meseca praksa u agenciji u Beogradu).

Program prakse za poslovnicu u Beogradu obuhvata tokom marta i aprila obuku na rezervacionom sistemu 10 dana, tokom maja 20 dana u Grčkoj upoznavanje sa objektima koji su u ponudi agencije i u nastavku prakse (do kraja avgusta) rad u agenciji.

Program prakse za stracionar u Grčkoj obuhvata 3 meseca boravka u Grčkoj i 2 meseca prakse u agenciji u Beogradu.

Izbor studenata se obavlja na osnovu njihovog CV –a i intervjua u Astra travel agenciji 18,19 i 20. januara 2018. godine. Nakon toga bi studenti imali volontiranje na sajmu turizma gde bi kroz 4 dnevni rad dobili priliku da pokažu svoje kvalitete u stvarnim radnim okolnostima.

Turistička agencija obezbeđuje studentima finansijsku nadoknadu za period obavljanja tromesečne i petomesečne stručne prakse.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV do 16.01.2018. na e-mail astra.travel@gmail.com

10. jan 2018.
Engleski jezik A1 i B1 - davanje potpisa

Davanje potpisa za Engleski jezik A1 obaviće se u ponedeljak, 15. januara 2018. u sali A5, u terminu predavanja.

dr Milina Kosanović

10. jan 2018.
Kontiki Travel – volonteri za Sajam turizma 22-25.02.2018. ZATVOREN KONKURS

Turističkoj agenciji Kontiki Travel su potrebni volonteri za sajam turizma koji će se održati od 22-25.02.2018. godine.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail jadranka.ljubisavljevic@kontiki.rs

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti. Studentima I godine će volontiranje na sajmu turizma biti priznato kao obavljena stručna praksa, na osnovu potvrde koju dobiju nakon završenog sajma turizma od mentora iz agencije.

10. jan 2018.
Podela potpisa - Statistika u turizmu Grupa A

Podela potpisa studentima grupe A, iz predmeta Statistika u turizmu, obaviće se u utorak 16.01.2018. u 12h sala A3.

09. jan 2018.
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije, grupa B
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije biće održan 18. januar 2018. godine godine prema sledećem rasporedu:
 • I grupa: br. indeksa od 2/2017 do 170/2017 u 10,10 časova, sala A5
 • II grupa: br. indeksa od 172/2017 do kraja u 11,15 časova, sala A5

dr Zoran Milenković

09. jan 2018.
Upis ostvarenih bodova i podela potpisa - Poslovanje turističkih agencija

Upis ostvarenih bodova i podela potpisa studentima grupe A, koji su stekli uslov, iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, obaviće se u sredu 17.01.2018. u 12h amfiteatar 2.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

09. jan 2018.
Upis ostvarenih bodova i podela potpisa - Statistika u turizmu Grupa B

Upis ostvarenih bodova i podela potpisa studentima grupe B, koji su stekli uslov, iz predmeta Statistika u turizmu, obaviće se u utorak 16.01.2018. u 12h amfiteatar 5.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

09. jan 2018.
Engleski A3 - davanje potpisa

Davanje potpisa iz predmeta Engleski jezik A3 se obavlja u sredu 10. januara u terminu od 10h u sali A3 za sve grupe studenata.

dr E. Lipovsek

09. jan 2018.
Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Osnovi menadžmenta, Grupa B kod profesora dr Miroslave Petrevske

Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Osnovi menadžmenta, Grupa B kod dr Miroslave Petrevske održaće se u PETAK 12.01.2018. godine u 10.10 h, Sala A3.

09. jan 2018.
Rezultati drugogo kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod prof. dr Snežane Štetić

Objavljeni su rezultati drugogo kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod prof. dr Snežane Štetić

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić

09. jan 2018.
Drugi kolokvijum iz predmeta Liderstvo

Drugi kolokvijum iz predmeta Liderstvo održaće se u sredu 10.01.2018. u 17h sala A6.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

09. jan 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu, studenata grupe B. Uvid u radove održaće se u sredu 10.01.2018. u 10h kabinet br. 1. Sa sobom poneti indeks.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09