VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz statistike

 • Aleksandra Radičević 4/2006
 • Jovanović Milena 468/2006
 • Senija Grubić 394/2006
 • Pavlović Ana 388/2006
 • Prtenjak Neda 217/2006
 • Perić Maja 41672003
 • Janković Miloš 438/2005
 • Stojić Marina 165/2002
 • Kostić Maja 265/2002
 • Milanović Svetlana 432/2006
 • Arsenić Saša 308/2001
 • Vićovac Marina 299/2005
 • Mihailović Bojana 318/2004
 • Marinković Milica 153/2006
 • Stanković Ivana 190/2006
 • Savić Maja 58/2006
 • Jovanović Miroslav 296/2006
 • Petrović Marija 167/2003
 • Nikolić Marina 6/2006
 • Danilović Nataša 15/2006
 • Marković Jelena 88/2005
 • Kostić Pedja 536/2002
 • Cvejić Sladjana 904/99
 • Sekešan Jelena 313/2006
 • Gugorić Ivana 96/2004

Uvid u radove, utorak 09.10. 2007., ulaz V, kabinet 1.

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 11.10.2007. god., 8 30 , ulaz V.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić