Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

NOVEMBAR 2007.

30. nov 2007.
REZULTATI VEŽBE IZ ENGLESKOG A1

Objavljeni su rezultati pismene vebe 1 iz predmeta ENGLESKI JEZIK A1, raene 23.11.2007., predava Milina Mrenovaki.

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački

dalje
30. nov 2007.
RASPORED POLAGANJA TESTA IZ WORD-A

Objavljen je raspored polaganja testa iz WORD-a, za predmet OSNOVI RAUNARSTVA. Test e biti odran u SREDU, 5. decembra 2007. godine.

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

dalje
30. nov 2007.
KOLOKVIJUM IZ MARKETINGA

Kolokvijum iz MARKETINGA e biti odran 7. decembra 2007. u 1300 asova u amfiteatru 5.

Studenti koji ele da polau kolokvijum su obavezni da se prijave na e-mail vikit68@yahoo.com do 04. decembra 2007.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

29. nov 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz statistike odranog 27. novembra 2007.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

dalje
27. nov 2007.
POMERENA PREDAVANJA IZ GOEGRAFIJE I ENGLESKOG

Obavetavaju se studenti I godine da e predavanje iz predmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA kod prof. dr Dragomira Kiovia biti odrana u PETAK, 30. novembra 2007. sa poetkom u 1400, umesto redovnog termina u etvrtak, 29. novembra 2007.

U ETVRTAK, 29. novembra 2007. u terminu od 945 do 1145 bie odrana predavanja iz ENGLESKOG JEZIKA.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

26. nov 2007.
REZULTATI PISMENE VEŽBE IZ ENGLESKOG B1

Objavljeni su rezultati pismene vebe iz predmeta ENGLESKI JEZIK B1 raene 21.11.2007.

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački

dalje
26. nov 2007.
REZULTATI ISPITA IZ GEOGRAFIJE

Objavljeni su rezultati ispita iz TURISTIKE GEOGRAFIJE kod prof. dr Dragomira Kiovia.

Upis ocena e biti obavljen u PETAK, 30. novembra 2007. u 1200.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Dragomir Kićović

dalje
26. nov 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIJE

Objavljeni su definitivni rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije - Modul I za grupu B.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Vlastimir Vuković

dalje
23. nov 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIJE (J. Jednak)

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije odranog 22. novembra 2007. kod prof. dr Jove Jednaka.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovo Jednak

dalje
22. nov 2007.
REZULTATI TESTA IZ EKONOMIJE (V. Vuković)

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije - Modul I za grupu B, odanog 16.11.2007. godine.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Vlastimir Vuković

dalje
22. nov 2007.
REZULTATI TESTA IZ EKONOMIJE

Objavljeni su rezultati testa iz OSNOVA EKONOMIJE, odranog 13. novembra.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

dalje
22. nov 2007.
REZULTATI IZ FINANSIJA

Objavljen je spisak studenata koji su poloili ispit iz predmeta FINANSIJSKI MENADMENT u NOVEMBARSKOM roku.

STRUČNI SARADNIK
mr Mirjana Obadović

dalje
22. nov 2007.
PROJEKCIJA FILMA O MIROSLAVLJEVOM JEVANĐELJU

Obavetavamo sve zainteresovane da e

22. novembra u 1200,
na Visokoj turistikoj koli biti odrana projekcija filma
"U POETKU BEE RE"
o Miroslavljevom jevanelju
.

Istog dana e ispred biblioteke Visoke turistike kole biti izloen i reprint izdanja Miroslavljevog jevanelja u periodu od 1000 do 1400 asova.

DIREKTOR
dr Milan Skakun

12. nov 2007.
REZULTATI IZ INFORMATIKE

Objavljen je spisak studenata koji su stekli pravo da pristupe praktinom delu ispita koji e biti odran u UTORAK, 13. NOVEMBRA u 10:00 u SALI IV.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić

dalje
12. nov 2007.
REZULTATI IZ STATISTIKE (Đolević)

Objavljen je spisak studenata koji su poloili pismeni deo ispita iz STATISTIKE, kod prof. dr Vladislava olevia.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Vladislav Đolević

dalje
09. nov 2007.
REZULTATI IZ ENGLESKOG

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz ENGLSKOG JEZIKA, odranog 6. novembra kod ispitivaa Vinje Caga i Miline Mrenovaki.

PREDMETNI NASTAVNICI

dalje
09. nov 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ GEOGRAFIJE

Objavljen je prvi deo rezultata kolokvijuma iz TURISTIKE GEOGRAFIJE kod mr Daria imievia.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Dario Šimičević

dalje
08. nov 2007.
REZULTATI IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz STATISTIKE.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
07. nov 2007.
IZGRADNJA HRAMA SVETOG SAVE NA VRAČARU

SERIJA PREDAVANJA
NA VISOKOJ TURISTIKOJ KOLI
"Svet je otvorena knjiga"

Povodom obeleavanja jubileja 40 godina rada, Visoka turistika kola strukovnih studija Vas poziva na prezentaciju naeg gostujueg predavaa, gospodina arh. Dragomira Acovia, glavnog arhitekte za unutranje ureenje hrama, koji e odrati predavanje "IZGRADNJA HRAMA SVETOG SAVE NA VRAARU".

Predavanje e biti odrano u sredu, 07. novembra 2007. godine u 1200, amfiteatar 5, Bulevar AVNOJA 152-a, Novi Beograd.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

06. nov 2007.
PROMENA TERMINA IZ EKONOMIJE

Ispit iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE kod prof. dr Jove Jednaka, odloen je za 14. novembar u 1000.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Jovo Jednak

06. nov 2007.
PROMENA TERMINA IZ PRAVA

Ispit iz predmeta PRAVO U TURIZMU / POSLOVNO PRAVO kod ispitivaa mr Natae Tanjevi, zakazan za 6. novembar 2007. odloen je za 10. novembar u 900 asova.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Nataša Tanjević

05. nov 2007.
NOVI TERMIN KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIJE

Kolokvijum iz OSNOVA EKONOMIJE MODUL 1, kod prof. dr Vlastimira Vukovia, koji je bio zakazan za 9. novembar, odlae se za 16. novembar.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Vlastimir Vuković

02. nov 2007.
PROMENA TERMINA IZ HOTELA

Ispit iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzea / Menadment hotelskih preduzea kod prof. dr Krunoslava aia, zakazan za 6. novembar 2007. god. u 1700, pomera se za 1800.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

01. nov 2007.
UPIS OCENA IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA

Obavetavaju se studenti koji su poloili ispit iz MARKETINGA U TURIZMU (ispit odran 08.10.) i MENADMENTA TURISTIKE DESTINACIJE (ispit odran 10.10.), kod prof. dr Jovana Popeskua, da e se UPIS OCENA obaviti u sredu 07.11., u 9.30 u zbornici.

PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Jovan Popesku

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09