Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

DECEMBAR 2012.

28. dec 2012.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 09. januara 2013. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

28. dec 2012.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 09. januara 2013. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

28. dec 2012.
PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU ŠKOLSKE 2012/13 ZA STUDENTE DRUGE, TREĆE GODINE I APSOLVENTE

U 2012/2013 školskoj godini predviđeno je da se stručna profesionalna praksa studenata II i III godine obavi u trajanju od:

• četiri nedelje za studente II godine, i to u periodu od 18. marta do 20. septembra 2013. godine i

• osam nedelja za studente III godine, i to u periodu od 19. marta do 01. oktobra 2013. godine.

Prijavljivanje za stručnu praksu studenti će ostvariti putem elektronske prijave na sajtu škole (sistem – indeks (grupe i termini))počev od 14.01.2013.godine. Studenti su obavezni da se prijave za obavljanje stručne prakse, na sajtu škole, najkasnije do 22. februara 2013. godine.

Važna napomena: nakon navedenog termina prijave se neće primati!!!!Ukoliko se student ne prijavi u sistemu indeks, neće moći obaviti stručnu praksu u tekućoj školskoj godini!!!

Prilikom prijavljivanja za obavljanje stručne prakse studenti (koji su školske 2012/2013. godine upisali II i III godinu studija) se izjašnjavaju o tome da li žele da obave stručnu praksu:

• u preduzeću turističke privrede u Beogradu koje odredi Škola (Škola ne garantuje studentu da će započeti obavljanje prakse u terminu koji je student naznačio prilikom prijave),

• u preduzeću turističke privrede koje sami izaberu (u Beogradu ili nekom drugom gradu), o čemu su dužni da dostave potvrdu iz izabrenog preduzeća. Potvrda na memorandumu preduzeća treba da sadrži: podatke o preduzeću: naziv, mesto, kontakt osoba; izjavu da prihvataju studenta Visoke turističke škole strukovnih studija na obavljanje stručne prakse; ime, prezime i broj indeksa studenta, period u kome će student obaviti praksu,

ili u inostranstvu (po sopstvenom izboru) o čemu takođe treba dostaviti potvrdu.

Poslednja nedelja za započinjanje stručne prakse za studente DRUGE godine je ponedeljak 26.08.2013. kako bi na vreme (do petka 20.09.2013.) obavili stručnu praksu radi upisa u narednu godinu studija.

Apsolventi (studenti koji su pre školske 2012/2013. godine upisali III godinu studija) takođe se prijavljuju u napred navedenim terminima, s tim što su oni u obavezi da sami pronađu preduzeće turističke privrede u kome će obaviti stručnu praksu i o tome dostave potvrdu iz preduzeća (koja treba da sadrži sve napred navedene elemente) ili mogu biti oslobođeni obavljanja stručne prakse na osnovu potvrde o zaposlenju isključivo u preduzećima turističke privrede.

28. dec 2012.
TREĆA GODINA BODOVANJE STRUČNE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2012/2013 GODINU

Nastavnim planom i programom Visoke turističke škole ZA ŠKOLSKU 2012/2013 predviđena je OBAVEZNA stručna praksa, po čijem uspešnom obavljanju studenti mogu ostvariti bodove.

TREĆA GODINA

Uspešno obavljena praksa boduje se sa 8 bodova za šta je potrebno (obe aktivnosti):

1. obavljena praksa u preduzećima turističke privrede u zemlji ili inostranstvu koje odredi škola ili student ; i

2. jedna aktivnost u organizaciji škole koja je određena za bodovanje u okviru stručne prakse ili aktivno učešće studenta u realizaciji i organizaciji turističkog događaja (pratilac grupe, vodič, rad na štandu na sajmu turizma, učešće u realizaciji turističke manifestacije ...) za koji imaju potvrdu od organizatora t.j. turističkog preduzeća.

Samo sa gore navedenim OBAVEZNIM aktivnostima pod tačkom 1. i 2. studenti treće godine mogu ostvariti potrebne bodove za stručnu praksu u školskoj 2012/2013 godini.

 Studenti koji su zaposleni u preduzećima turističke privrede oslobađaju se u potpunosti obavljanja stručne prakse i obavezni su da dostave potvrdu da su u radnom odnosu.

 Upis bodova u indeks i elektronski u bazu podataka unosi se tek kada student ostvari ukupan broj poena potrebnih za praksu za navedenu godinu studija.

28. dec 2012.
DRUGA GODINA BODOVANJE STRUČNE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2012/2013 GODINU

Nastavnim planom i programom Visoke turističke škole ZA ŠKOLSKU 2012/2013 predviđena je OBAVEZNA stručna praksa, po čijem uspešnom obavljanju studenti mogu ostvariti bodove.

DRUGA GODINA

Uspešno obavljena praksa boduje se sa 6 bodova za šta je potrebno (obe aktivnosti):

1. obavljena praksa u preduzećima turističke privrede u zemlji ili inostranstvu koje odredi škola ili student ; i

2. jedna aktivnost u organizaciji škole koja je određena za bodovanje u okviru stručne prakse ili aktivno učešće studenta u realizaciji i organizaciji turističkog događaja (pratilac grupe, vodič, rad na štandu na sajmu turizma, učešće u realizaciji turističke manifestacije ...) za koji imaju potvrdu od organizatora t.j. turističkog preduzeća.

Samo sa gore navedenim OBAVEZNIM aktivnostima pod tačkom 1. i 2. studenti druge godine mogu ostvariti potrebne bodove za stručnu praksu u školskoj 2012/2013 godini.

 Studenti koji su zaposleni u preduzećima turističke privrede oslobađaju se u potpunosti obavljanja stručne prakse i obavezni su da dostave potvrdu da su u radnom odnosu.

 Upis bodova u indeks i elektronski u bazu podataka unosi se tek kada student ostvari ukupan broj poena potrebnih za praksu za navedenu godinu studija.

28. dec 2012.
PRVA GODINA BODOVANJE STRUČNE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2012/2013 GODINU

Nastavnim planom i programom Visoke turističke škole ZA ŠKOLSKU 2012/2013 predviđena je OBAVEZNA stručna praksa, po čijem uspešnom obavljanju studenti mogu ostvariti bodove i to:

PRVA GODINA

Uspešno obavljena praksa boduje se sa 5 bodova za šta je potrebno:

- Prisustvo projekciji filmova EHO SILAFEST (sve tri večeri prikazivanja); ili

- Jednodnevni izlet u organizaciji škole (u planu Šid); ili

- Krstarenje Dunavom + još jedna aktivnost određena od strane Škole za obavljanje prakse; ili

- aktivno učešće studenta u realizaciji i organizaciji turističkog događaja (pratilac grupe, vodič, rad na štandu na sajmu turizma, učešće u realizaciji turističke manifestacije ...) za koji imaju potvrdu od organizatora t.j. turističkog preduzeća.

28. dec 2012.
Kolokvijum iz Ruskog jezika

Kolokvijum iz Ruskog jezika će se održati u vreme redovnih predavanja po sledećem rasporedu:

 • Grupa A1 - 11.januara, petak
 • Grupa A2 - 15. januara, utorak
 • Grupa A3 - 17. januara, četvrtak;
 • Grupa B1 - 16. januara, sreda
 • Grupa B2 - 16. januara, sreda
 • Grupa B3 - 14. januara, ponedeljak.

Natalija Radosavljević

27. dec 2012.
Najlepše želje!

27. dec 2012.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžement kod dr Vlastimira Vukovića.

26. dec 2012.
Rezultati III kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati III kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu. Uvid u radove biće održan u ČETVRTAK, 27.12.2012. godine u 10 časova, kancelarija 7.

26. dec 2012.
KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A1 za studente prve godine, grupa B, održaće se u četvrtak, 10.01.2013. u amfiteatru A3 po sledećem rasporedu: studenti sa rednim brojem indeksa od 1 do 170 u 8.00, a studenti od broja 172 do kraja u 9.00.

mr Smiljka Kesić

26. dec 2012.
KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A1 za studente prve godine, grupa A, održaće se u petak, 11.01.2013. u amfiteatru A3 po sledećem rasporedu: studenti sa rednim brojem indeksa od 1 do 151 u 8.00, a studenti od broja 153 do kraja u 9.00.

mr Ivan Milošević

26. dec 2012.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma.

25. dec 2012.
Test iz grčkog jezika

Test iz grčkog jezika biće održan u SREDU 26.12.2012. godine u 15:00 časova u sali A3.

Polaže se početni kurs (obe grupe)!

24. dec 2012.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 26. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

24. dec 2012.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 26. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

24. dec 2012.
Rezultati prvog kolokvijuma iz engleskog jezika B2

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz engleskog jezika B2.

mr Milina Kosanović

24. dec 2012.
Ispravka vesti o nadoknadi vežbi iz Informatike od 26. decembra

Vežbe iz predmeta Informatika u turizmu, koje su po rasporedu u SREDU, 26. decembra u sali A4 (M. Nicić) neće biti održane zbog Nastavnog veća. Termin za nadoknadu vežbi je UTORAK, 25. decembar u 8:30, sala A4.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

21. dec 2012.
TREĆA GODINA - STRUČNA PRAKSA INTERVJU

Pozivaju se studeni treće godine studija zainteresovani da obave stručnu praksu u Sloveniji - Kranjska Gora ili u banjama Srbije, da dodju na intervju u utorak 25.12.2012. u 12.30h amfiteatar broj 5.

Uslov: minimalna prosečna ocena 8.00 u dosadašnjem toku studija.

Obavezno lično prisustvo uz indeks

21. dec 2012.
TREĆA GODINA - STRUČNA PRAKSA INTERVJU

Pozivaju se studeni treće godine studija zainteresovani da obave stručnu praksu u Sloveniji - Kranjska Gora ili u banjama Srbije, da dodju na intervju u utorak 25.12.2012. u 12.30h amfiteatar broj 5.

Uslov: minimalna prosečna ocena 8.00 u dosadašnjem toku studija.

Obavezno lično prisustvo uz indeks

21. dec 2012.
DRUGA GODINA - STRUČNA PRAKSA INTERVJU

Pozivaju se studeni druge godine studija zainteresovani da obave stručnu praksu na Mokroj Gori hotel Mećavnik ili u banjama Srbije, da dodju na intervju u ponedeljak 24.12.2012. u 11.00h amfiteatar broj 5.

Uslov: minimalna prosečna ocena 8.00 u dosadašnjem toku studija.

Obavezno lično prisustvo uz indeks

21. dec 2012.
DRUGA GODINA - STRUČNA PRAKSA INTERVJU

Pozivaju se studeni druge godine studija zainteresovani da obave stručnu praksu na Mokroj Gori hotel Mećavnik ili u banjama Srbije, da dodju na intervju u ponedeljak 24.12.2012. u 11.00h amfiteatar broj 5.

Uslov: minimalna prosečna ocena 8.00 u dosadašnjem toku studija.

Obavezno lično prisustvo uz indeks.

20. dec 2012.
Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti prve godine studija da će u utorak 25.12.2012. godine u 11 časova u amfiteatru 5 biti vršen izbor za člana Saveta škole studenata prve godine studija.

20. dec 2012.
Promena termina vežbi iz Informatike u turizmu

Vežbe iz predmeta Informatika u turizmu, koje su po rasporedu u SREDU, 26. decembra u učionici 3, ulaz V, neće biti održane. Termin za nadoknadu vežbi je ČETVRTAK, 27. decembar u 10:10, učionica 3.

20. dec 2012.
Glasanje za jedan od predloga za apsolventsku ekskurziju

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da u petak 21.12. u periodu od 10h do 14h dođete u kancelariju Studentskog Parlamenta i glasate za jedan od predloga za apsolventsku ekskurziju.
Predlog sa najviše glasova će biti realizovan, a program ekskurzije će biti poznat do kraja semestra.

Rok i način plaćanja će biti poznat do kraja godine.
Glasanje će biti javno, tako da ćete imati uvid u rezultate.

Studentski Parlament

19. dec 2012.
Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

Obaveštavaju se studenti treće godine da će se drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća održati 26.decembra (sreda), u sali A3 po sledećem rasporedu:

 • 10:00 - Studenti sa neparnim brojem indeksa od 199/2007 do 61/2010
 • 10:20 - Studenti sa neparnim brojem indeksa od 63/2010 do 201/2010
 • 10:40 - Studenti sa neparnim brojem indeksa od 203/2010 do 459/2010
 • 11:00 - Studenti sa parnim brojem indeksa od 428/2007 do 90/2010
 • 11:20 - Studenti sa parnim brojem indeksa od 92/2010 do 210/2010
 • 11:40 - Studenti sa parnim brojem indeksa od 214/2010 do 458/2010

19. dec 2012.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

Objavljen je spisak studenata koji su položili drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma. Uvid u radove obaviće se u petak 21. decembra u periodu od 10:30 do 12:00, kod stručnog saradnika Jević Gorana u kabinetu broj 11.

18. dec 2012.
Treći kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu

Treći kolokvijum iz predmeta Statistika u turizmu biće održan u utorak, 25. decembra 2012. godine, sa početkom u 11 časova, sala A5.

Pravo polaganja imaju studenti (A i B grupe) koji su položili prvi i drugi kolokvijum.

17. dec 2012.
Odbrane (prezentacije) seminarskih radova iz Informatike

Obaveštavamo studente da je objavljen raspored odbrana seminarskih radova na predmetu Informatika u turizmu.

Studenti koji brane seminarske u PETAK 21. decembra su:

 1. 15/2011 Dragana Babić
 2. 32/2011 Milica Grmuša
 3. 34/2011 Jovana Jekić
 4. 55/2011 Katarina Tepavac
 5. 75/2011 Jelena Batos
 6. 77/2011 Katarina Jovanović
 7. 79/2011 Nina Batos
 8. 110/2011 Aleksandar Petrović
 9. 119/2011 Kristina Bogdanović
 10. 143/2011 Mirjana Filipović
 11. 227/2011 Kristina Dakić

Molimo sve ostale studente da se o dodeljenom terminu informišu putem Indeks-a.

17. dec 2012.
II Kolokvijum iz predmeta EKONOMIKA TURIZMA

II Kolokvijum iz predmeta EKONOMIKA TURIZMA održaće se prema sledećim terminima:

U ponedeljak, 24.12.2012. godine u sali A5, grupa B, i to:

 • od 8:30-9:10 - brojevi indeksa od 2/2012-140/2012
 • od 9:15-10:00 - brojevi indeksa od 142/2012-282/2012
 • od 10:10-10:50 - brojevi indeksa od 284/2012-410/2012
U utorak, 25.12.2012. godine u sali A5 grupa A, i to:
 • od 8:30-9:10 - brojevi indeksa od 1/2012-139/2012
 • od 9:15-10:00 - brojevi indeksa od 141/2012-281/2012
 • od 10:10-10:50 - brojevi indeksa od 283/2012-411/2012

Stare generacije mogu polagati kolokvijum u bilo kom od navedenih termina.

NAPOMENA: Studenti su u obavezi da se pridržavaju gore navedenog rasporeda

17. dec 2012.
Rezultati ispita iz Engleskog jezika

Objavljeni su rezultati iz pismenog dela ispita iz Engleskog jezika, kao i termini za usmeni deo ispita.

mr Ivan Milošević

17. dec 2012.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 19. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

17. dec 2012.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 19. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

16. dec 2012.
Nadoknada vežbi iz Informatike

Vežbe iz predmeta Informatika u turizmu, koje su po rasporedu u SREDU, 19. decembra u sali A4 (M. Nicić) neće biti održane. Termin za nadoknadu vežbi je PONEDELJAK, 24. decembar u 9:15, sala A4.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

14. dec 2012.
Ispit iz predmeta Statistika u turizmu

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu biće održan u ponedeljak 17.12.2012. godine u 12:30h, sala 6.

13. dec 2012.
Rezultati pismenog dela ispita Engleski A2

Objavljen je spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita Engleski A2 u decembarskom roku.

mr E. Lipovsek

12. dec 2012.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća. Uvid u radove obaviće se u ponedeljak 17. decembra u periodu od 10:30 do 12:00, kod stručnog saradnika Jević Gorana u kabinetu broj 11.

12. dec 2012.
Rezultati ispita iz računovodstva održanog 12.12.2012. (decembarski ispitni rok)

Objavljeni su rezultati ispita iz računovodstva održanog 12.12.2012. (decembarski ispitni rok).

Predmetni profesor
Dr Zoran Milenković, profesor

12. dec 2012.
Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A2

Obaveštavaju se studenti druge godine da će se prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A2 održati u utorak, 18.12.2012. u 8h u amfiteatru A3 za studente iz grupe A sa rednim brojem indeksa od 1/2011 do 129/2011 i studente upisane ranijih godina koji pripadaju grupi A, i u 9h za studente iz grupe A sa rednim brojem ideksa od 131/2011 nadalje.

Studenti druge godine iz grupe B polagaće prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A2 u petak,21.12.2012. u 8:30 u amfiteatru A5.

mr Milina Kosanović

12. dec 2012.
Rezultati iz predmeta Engleski jezik A1

Objavljeni su rezultati decembarskog ispitnog rokaiz predmeta Engleski jezik A1.

mr Milina Kosanović

12. dec 2012.
Dan Belgije u Visokoj turističkoj školi

Njegova Ekselencija ambasador Kraljevine Belgije u Republici Srbiji, gospodin Alain Paul Francis Kundycki, održaće predavanje na temu:
„Belgija, Srbija i Evropska unija“
u petak, 14.12.2012., u 11 časova, amfiteatar 5

Tokom predavanja, studenti će imati priliku da čuju dostignuća i potencijale Kraljevine Belgije u oblasti ekonomije i turizma, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje između Kraljevine Belgije i Republike Srbije. Tokom ove manifestacije biće prikazan film pod nazivom:
„Belgija na prvi pogled“

Nakon predavanja i prikazivanja filma, studenti će imati priliku da se kroz druženje sa ambasadorom informišu o temama koje ih najviše zanimaju

Pozivamo sve studente, profesore i članove kolektiva da prisustvuju manifestaciji


Nj.E. ambasador Kraljevine Belgije u Republici Srbiji, gospodin Alain Paul Francis Kundycki

11. dec 2012.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu. Uvid u radove biće održan u UTORAK, 18.12.2012. godine u 13h, kancelarija 7.

10. dec 2012.
Rezultati ispita iz Francuskog jezika

Objavljeni su rezultati ispita iz Francuskog jezika.

10. dec 2012.
Kolokvijum II iz Osnova ekonomije kod dr Zorana Milenkovića

Kolokvijum II iz Osnova ekonomije kod dr Zorana Milenkovića, održaće se 27.12.2012. godine u sali 5 po sledećem rasporedu:

 • Grupa B1 i B2 tj. od broja indeksa 386/96, 410/96 i 2/2012 do 200/2012, sala 5 od 10,55 h
 • Grupa B3 i B4 tj. od broja indeksa 202/2012 do 408/2012, sala 5 od 12,35 h.

Na kolokvijum poneti hemijsku olovku, a druga sredstva nisu dozvoljena.

10. dec 2012.
Drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

Obaveštavaju se studenti II godine koji slušaju izborni predmet Selektivni oblici turizma da će drugi kolokvijum biti održan u ponedeljak , 17. decembra, u sali A6, po sledećem rasporedu:

 • Grupa I u 8:30 (studenti sa rednim brojem indeksa od 207/2008 do 405/2010)
 • Grupa II u 9:00 (studenti sa rednim brojem indeksa od 406/2010 do 354/2011)

Kolokvijum u vidu testa obuhvata sledeće gradivo iz knjige: Poslovni turizam, Sportski turizam, Zdravstveni turizam, Volonterski turizam.

10. dec 2012.
Prvi kolokvijum iz predmeta PRAVO EVROPSKE UNIJE

Prvi kolokvijum iz predmeta PRAVO EVROPSKE UNIJE održaće se u petak, 14.12.2012. godine sa početkom u 10h, u sali A5.

07. dec 2012.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta OSNOVI PRAVA

Objavljen je spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta OSNOVI PRAVA.

07. dec 2012.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u SREDU 12. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

07. dec 2012.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 12. decembra 2012. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

06. dec 2012.
Priznanje za razvoj marketinške misli

U sklopu šeste po redu profesionalne manifestacije MARKETINŠKI DOGADJAJ 2012. GODINE uručeno je

PRIZNANJE ZA RAZVOJ MARKETINŠKE MISLI


mr Milenku D. Djuriću, pomoćniku direktora za razvoj i medjunarodnu saradnju Visoke turističke škole u Beogradu.

Nagradu je povodom desetogodišnjice izlaženja časopisa sveta marketinga TABOO, uručio gospodin Žozef-Ivan Lončar, glavni i odgovorni urednik časopisa.

Čestitamo!

06. dec 2012.
Gostujuće predavanje: “Očekivani trendovi u hotelijerskoj industriji tokom 2013. godine”

U ponedeljak, 10.12.2012. u 11.00 casova, u amfiteatru A3, naš gostujući predavač gospodin Roko Palmić, generalni direktor JUMP Hospitality & Tourism Consulting, Zagreb, Hrvatska, održaće prezentaciju na temu: “Očekivani trendovi u hotelijerskoj industriji tokom 2013. godine”.

Pozivamo studente i zainteresovane profesore da prisustvuju prezentaciji.


Gostujući predavač: Roko Palmić, generalni direktor JUMP Hospitality & Tourism Consulting, Zagreb, Hrvatska

04. dec 2012.
Informatika u turizmu - kolokvijum iz EXCEL-a

Termini za polaganje testa iz EXCEL-a objavljeni su u INDEKS-u. Molimo studente da se prijave radi lakše organizacije polaganja kolokvijuma. Studentima koji se ne budu nalazili na spisku za odgovarajući termin, neće biti dozvoljeno polaganje.

Pozivamo i studente III godine, apsolvente i sve starije studente koji nisu položili test iz EXCEL-a, da se takođe prijave za neki od termina, kako bi polagali kolokvijum.

Predmetni nastavnici

04. dec 2012.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Vlastimira Vukovića.

04. dec 2012.
Obaveštenje

STUDENTI KOJI NISU NA VREME UPLATILI DOSPELU RATU ŠKOLARINE NEMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

04. dec 2012.
Ispiti iz informatičkih predmeta u DECEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu, Elektronski marketing i Upravljanje informacionim sistemima) u DECEMBARSKOM roku da će se za sve studente ispit održati u terminu 10. decembra 2012. u 09:00.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji polože test, imaju pravo izlaska na praktični deo ispita, koji će biti održan nekoliko dana kasnije. Studenti koji imaju položene praktične delove ispita pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Miloš Nicić

03. dec 2012.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz predmeta Finansisjki menadžment kod dr Mirjane Ilić.

03. dec 2012.
Rezultati prvog kolokvijuam iz predmeta Finasijski menadžment

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment kod dr Vlastimira Vukovića.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09