Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

FEBRUAR 2007.

28. feb 2007.
RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA IZ AGENCIJA

Objavljen je raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta POSLOVANJE TURISTIKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA ili MENADMENT TURISTIKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA.

STRUČNI SARADNIK
Jelisaveta Delić

dalje
27. feb 2007.
REZULTATI IZ ENGLESKOG

Obajvljen je spisak studenata iz Nia koji su 24. februara 2007. poloili kolokvijum iz Engleskog jezika.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
26. feb 2007.
HUMANITARNA AKCIJA ZA KOSOVO

Pozivaju se svi studenti Vie turistike kole da svojim prilogom podre humanitarnu akciju za nae sunarodnike na Kosovu koja bi trebala da se odri 31. marta 2007. godine.

Potrebno je doneti kolski pribor za decu, sanitarije (praak za ve, tenost za sudove...), sredstva za linu higijenu (sapuni, amponi, paste za zube...), igrake za maliane i sve to smatrate neophodnim.

Prikupljanje traje do 15. marta u prostoriji Saveza studenata Vie turistike kole.

SAVEZ STUDENATA VTŠ
Ljiljana Milićević
Marina Lazić

25. feb 2007.
KONKURS ZA TURISTIČE VODIČE

Izaao je konkurs za Struni ispit za turisticke vodice. Prijave se primaju od ponedeljka 26.02.2007.g. od 1100 do 1300 asova.

DR SNEŽANA ŠTETIĆ

dalje
23. feb 2007.
REZULTATI IZ ENGLESKOG

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz ENGLESKOG JEZIKA, odranog 17. februara.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
22. feb 2007.
OBAVEŠTENJE

U petak, 23. februara 2007. godine u SALI 12 gost Vie turistike kole bie profesor dr Joachim Weber, direktor Berufsakademie Stuttgart. Pozivamo vas da prisustvujete predavanju koje e na gost odrati na temu: Menadment u malim preduzeima, od 10 do 11 asova.

DIREKTOR
prof. dr Milan Skakun

19. feb 2007.
PRIJAVE ZA KOLOKVIJUM IZ AGENCIJA

OBAVETAVAJU SE STUDENTI DA E SE PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA POSLOVANJE TURISTIKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA ili MENADMENT TURISTIKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA (KOJI E SE ODRATI 05.03.2007. GODINE, U UNAPRED OBJAVLJENIM TERMINIMA) OBAVITI U KABINETU BR. 5 U:

  • sredu, 21.02. 2007. god. od 11,oo h do 15,00 h,
  • etvrtak, 22.02.2007. god. od 10,30 h do 12,00 h,
  • petak, 23.02.2007. god. od 11,00 h do 15,00 h,
  • ponedeljak, 26.02.2007.god. od 14,00 h do 15,00 h i
  • utorak, 27.02. 2007. god. od 10,30 h do 12,00 h.

STRUČNI SARADNIK
Jelisaveta Delić

14. feb 2007.
OBAVEŠTENJE

Konsultacije iz OSNOVA EKONOMIJE kod dr JOVE JEDNAKA, umesto u ponedeljak 19. i 26. februara odrae se utorak 20. i 27. februara u vreme odreeno u rasporedu konsultacija.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovo Jednak

14. feb 2007.
DAN DRŽAVNOSTI - NERADNI DAN

Ministarstvo rada, zapoljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije saoptilo je da se, prema Zakonu o dravnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, etvrtak 15. februar Dan dravnosti Srbije (Sretenje Gospodnje) praznuje neradno.

SEKRETAR ŠKOLE
Ljiljana Šipka Čortanovski

12. feb 2007.
OBAVEŠTENJE

Studenti druge godine upisani kolske 2005/2006. duni su da se u periodu od 11. februara 2007. do 16. februara 2007. jave u studentsku slubu, kancelariju broj 1, na glavnom ulazu, radi opredeljivanja za jedan od dva izborna predmeta:

  1. Poslovna etika i komuniciranje u turizmu
  2. Selektivni oblici turizma

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

dalje
07. feb 2007.
OBAVEŠTENJE

STUDENTI KOJI NISU PLATILI DRUGU RATU KOLARINE ZA KOLSKU 2006/2007 NEMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA I DOBIJANJA POTVRDA I UVERENJA ZA BILO KOJE NAMENE.

DIREKTOR
prof. dr Milan Skakun

07. feb 2007.
KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG

KOLIKOVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA e se odrati 17. FEBRUARA 2007. godine po sledeem rasporedu:

  • A2 - u 10 asova - Amfiteatri 1, 2 i 3
  • A1 - u 12 asova - mala sala

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09