VEST
Spisak studenata koji su polozili ispit iz S T A T I S T I K E

 1. Prijovic Jelena 652/2006
 2. Nikolic Tatjana 389/2002
 3. Djuroovic Vladimir 4457/2006
 4. Hrnjak Ana 390/2003
 5. Grkovic Petar 350/2006
 6. Trajkovic Danijela 38/97
 7. Bojovic Radica 162/2006
 8. Filipov Maja 171/2003
 9. jovanovic Miposlav 296/2006
 10. Ana Vasilijevic 481/2006
 11. Ivana Stojkovic 529/2002
 12. Savic Jovana 252/2003
 13. Koluevski Jelena 488/2006
 14. Sekulic Nenad 611/2006
 15. Spasojevic Sanja 213/2005
 16. Jovanovic Tatjana 406/2003
 17. raskovic Natasa 200/2003
 18. Sekulic Ana 332/2004
 19. Simovic Slobodan 411/2003
 20. Djurdjevic Dragana 262/2004
 21. Spasenovic Marija 165/2006
 22. Pesic Sonja 50/2006
 23. Dragojevic Bojana 435/2006
 24. Karanikic Nikoleta 542/2005
 25. Stojanovic danijela 185/2005
 26. Djuric Jovana 96/2005

Uvid u radove, 12.11. 2007. u 11,30, ulaz V, kabinet 1
Usmeni deo ispita, 12.11. 2007. u 12,00.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tosic