VEST
Rezultati pismene vežbe iz predmeta ENGLESKI JEZIK B1
rađene 21.11.2007.

BROJIME I PREZIMEBROJ INDEKSAOCENA
1Ivana Đenadić256/0710
2Ivana Petrović110/0710
3Nevena Anđelić56/0710
4Bojan Štetin09/0710
5Danijela Stojanović178/0710
6Dijana Melezović288/0710
7Sanja Nikolić79/0710
8Ana Brdar10/0710
9Marina Stojanović81/0710
10Melinda Boldižar60/079
11Irina Maričić34/079
12Kristina Halaj157/079
13Aleksandra Jovanović362/079
14Jelena Crnjaković383/079
15Ana Misailović128/079
16Monika Zanatdžić121/079
17 Bojana Knežević74/079
18Aldijana Salkić108/079
19Tamara Radosavljević217/079
20Jovana Andrić190/078
21Elvis Funduk115/078
22Marina Idović224/078
23Milica Josipović55/078
24Sanja Erceg315/078
25Gorica Karaklajić68/078
26Marina Lomić339/077
27Zorana Dragićević87/077
28Nevena Matijević384/077
29Mira Živanović41/077
30Danijela Dičić270/077
31Gorana Cakić98/077
30Senada Murselji342/076
31Bojan Matić170/076

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački