Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
JUN 2021. MAJ 2021. APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

MAJ 2018.

28. maj 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz perdmeta Marketing u turizmu, Grupa A

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz perdmeta Marketing u turizmu, Grupa A

25. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, B grupa

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, B grupa.

24. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma.

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma.

24. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu ( grupa B )

Spisak studenata koji su POLOŽILI 2. kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu (grupa B).

23. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmet Upravljanje projektima

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmet Upravljanje projektima.

23. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Sociologija.

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Sociologija.

22. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije

Spisak studenata koji su položili II kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije

Predmetni profesor
Prof. dr Snežana Štetić

21. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

Objavljeni su rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3, kao i termini za upis bodova.

dr E. Lipovšek

21. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Stategijsko upravljanje u hotelijerstvu

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Stategijsko upravljanje u hotelijerstvu.

21. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3 i A2.

21. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

21. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu.

21. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije.

21. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje.

21. maj 2018.
Rezultati drugog kolikvijuma iz Engleskog jezika B1

Objavljeni su rezultati drugog kolikvijuma iz Engleskog jezika B1.

dr Milina Kosanović

21. maj 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 rađenog 14.5.2018.

dr Milina Kosanović

19. maj 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B2

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B2.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

19. maj 2018.
Rezultati Testa 2 (kolokvijum 2), Nemacki B2

Objavljeni su rezultati Testa 2 (kolokvijum 2), Nemački B2.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

18. maj 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3, kao i termini za upis bodova.

dr E. Lipovšek

18. maj 2018.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije - Grupa B

16. maj 2018.
Engleski jezik A2 - rezultati drugog kolokvijuma

Objavljeni su rezultati drugog (ostvaren broj bodova) drugog redovnog kolokvijuma iz predmeta 'Engleski jezik A2' koji je odrzan 14. maja 2018.

dr S. Kesic

16. maj 2018.
Engleski jezik A2/B2 - rezultati ispita (predrok u maju)

Objavljeni su konacni rezultati ispita odrzanog u predroku u maju (junski ispitni rok) za predmete 'Engleski jezik A2' i 'Engleski jezik B2'.

dr S. Kesic

14. maj 2018.
Engleski jezik B2 - rezultati drugog kolokvijuma

Objavljeni su rezultati (ostvaren broj bodova) drugog redovnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B2, odrzanog 8. maja 2018. godine

dr S. Kesic

14. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

13. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

Obajvljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije.

13. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

Obajvljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu.

11. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Upravljanja ljudskim resursima

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima, grupa A, kod dr Marije Najdić.

11. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Planiranja i produkcije turističkih aranžmana

Obajvljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana na specijalističkim studijama, kod profesora dr Branislava Rabotića.

11. maj 2018.
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu.

Prof. dr Zoran Milenković

11. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B.

10. maj 2018.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B

08. maj 2018.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 i B3

Objavljeni su rezultati ispita iz Nemačkog jezika B2 i B3.

mr Maša Polillo

07. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo.

04. maj 2018.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Objavljeni su rezultati kolokvijuma (04.05.2018. godine) studenata III godine, koji su položili II kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu.

dr Marija Najdić

04. maj 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu (specijalisticke studije)

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu (specijalisticke studije).

03. maj 2018.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

03. maj 2018.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA EKONOMIKA TURIZMA (za studente koji polažu ispit u junskom predroku u maju 2018.)

Položili su:

  1. Milorad Djukanović 237/2017 - 7(sedam)
  2. Nenad Aidić 261/2017- 7 (sedam)
  3. Aleksandar Nikolić 254/2017 - 8 (osam)
  4. Miloš Antić 319/2017 - 9 (devet)

dr Maja Cosic, profesor

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09