Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
MAJ 2021. APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

MART 2011.

31. mar 2011.
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ KULTURNOG NASLEĐA

Objavljen je spisak studenatakoji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam kod dr Sanje Pajić.

15. mar 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

Objavljen je spisak studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma. Uvid u radove obaviće se u petak 18.marta u vreme konsultacija(10h-14h) kod stručnog saradnika Jević Gorana u kabinetu broj 11.

14. mar 2011.
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultat I kolokvijuma iz Statistike u turizmu.

14. mar 2011.
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu.

14. mar 2011.
REZULTATI ISPITA IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati ispita iz Statistike u martovskom roku.

10. mar 2011.
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita i raspored usmenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik kod predavača Ivana Miloševića.

mr Ivan Milošević

10. mar 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG A2

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika A2.

mr Ivan Milošević

10. mar 2011.
Rezultati kolokvijuma iz Engleskog A1

Objavljeni su razultati sa popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika A1.

mr Ivan Milošević

09. mar 2011.
REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ NEMAČKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika kod Smiljke Ušćumlić

09. mar 2011.
REZULTATI ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1 I A2

Objavljeni su rezultatti pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A2 u martovskom roku kod mr Miline Kosanović.

08. mar 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1

Objavljeni su rezultati popravnig kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 kod mr Miline Kosanović

03. mar 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA B2

Objavljeni su rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2 kod mr Miline Kosanović.

03. mar 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA A3

Objavljeni su rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3 kod mr Miline Kosanović.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09