Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Poslovna etika i komuniciranje u turizmu

mr Milenko D. Djurić

Lista ispitnih pitanja
Jun 2007.

Za pripremu ispitnog gradiva studenti treba da koriste dve knjige:

Ričard T. Di Džordž, Poslovna etika, Filip Višnjić, Beograd, 2003.
(Ukupno 141 strana)

 1. Poslovna etika i etika, strane 29-37/ ukupno 8
 2. Subjektivni i objektivni moral, 49-51 / 2
 3. Pravo i pravda, 107-116 / 9
 4. Moralna odgovornost, 120-121 / 1
 5. Podložnost odgovornosti i obaveza polaganja računa, 126-128 / 2
 6. Nemarksistička kritika američkog kapitalizma,180-183 / 3
 7. Moralna odbrana američkog slobodnopreduzetničkog sistema, 183-187 / 4
 8. Moralna odgovornost unutar korporacije, 205-211 / 6
 9. Korporacijski kodeks, 217-219 / 2
 10. Korporacijska kultura i moralne firme, 219-220 / 1
 11. Bezbednost proizvoda i korporacijska odgovornost, 230-232 / 2
 12. Striktna odgovornost, 232-235 / 3
 13. Bezbednost proizvodnje, 235-236 / 1
 14. Zagadjenje i njegova kontrola, 238-245 / 7
 15. Istina i oglašavanje, 282-287 / 5
 16. Manipulacija i prisila, 287-289 / 2
 17. Paternalizam i oglašavanje, 289-292 / 3
 18. Sprečavanje oglašavanja, 292-293 / 1
 19. Raspodela moralne odgovornosti u oglašavanju, 293-297 / 4
 20. Intelektualna svojina, 302-303 / 1
 21. Otkrivanje korporacijskih informacija, 313-321 / 1
 22. Kompjuterski kriminal, 336-341/5
 23. Kompjuteri i odgovornost korporacija, 341-345 / 4
 24. Pravo vlasništva i zaposlenog nad programom, 349-353 / 4
 25. Kompjuteri i privatnost, 353-360 / 7
 26. Pravo na pravednu platu, 373-378 / 5
 27. Pravo na organizovanje: sindikati, 383-387 / 4
 28. Pravo na štrajk, 387-393 / 6
 29. Prava prilikom zapošljavanja,unapredjivanja i otpuštanja, 400-404 / 4
 30. Diskriminacija, 429-435 / 6
 31. Profesionalizam i profesije, 499-501 / 2
 32. Profesionalni etički kodeks, strane 501-507 / ukupno 6
 33. Profesionalna etika, 507-508 / 1
 34. Multinacionalne korporacije i etika, 524-525 / 1
 35. Multinacionalne korporacije i eksploatacija, 525-531 / 6
 36. Etičke smernice za multinacionlne korporacije, 531-534 / 3
 37. Podmićivanje i zakon protiv korupcije, 559-561 /2
 38. Glad, neuhranjenost i moralna obaveza, 588-595 / 7

Cutlip, Center, Brum, Uspešni odnosi s javnošću, deveto izdanje,
Službeni glasnik, Beograd, 2006.
(Ukupno 207 strana)

 1. Evolucija koncepta odnosa s javnošću, 7-10 / 3
 2. Definisanje odnosa s javnošću, 11-12 / 1
 3. Relacije odnosa s javnošću i marketinga,12-15 / 3
 4. Delovi funkcije odnosa s javnošću, 15-30 / 15
 5. Kadrovi u sektoru odnosa s javnošću, 40-42 / 2
 6. Obrazovanje i pripreme stručnjaka za odnose s javnošću, 42-43 /1
 7. Podela poslova u profesiji odnosa s javnošću, 45-47 /2
 8. Uloge stručnjaka za odnose s javnošću (4 nivoa), 47-52 / 5
 9. Uspostavljanje odeljenja za odnose s javnošću, 65-66 / 1
 10. Angažovanje spoljnih konsultanata za odnose s javnošću, 66-67 / 1
 11. Zadaci i poslovi stručnjaka za odnose s javnošću, 69-70 /1
 12. Prednosti i nedostaci unutrašnjeg odeljenja za odnose s javnošću, 73-76 /3
 13. Saradnja odeljenja za odnose s javnošću sa ostalim odeljenjima , 79-83 / 4
 14. Spoljna kosultantska firma za odnose s javnošću, 83-95 / 12
 15. Filozofske osnove etike u praksi odnosa s javnošću, 137-140 / 3
 16. Etičke postavke profesionalizma u praksi odnosa s javnošću, 140-145 / 5
 17. Kriterijumi za odredjenje statusa jedne profesije, 145 / 1
 18. Profesionalno obrazovanje stručnjaka za odnose s javnošću, 145-147 / 2
 19. Profesionalne organizacije u praksi odnosa s javnošću, 152-159 / 7
 20. Etički kodeksi u praksi odnosa s javnošću, 159-162 / 3
 21. Lobiranje, 177-180 / 3
 22. Zakoni o autorskom pravu i robne marke, 183-186 / 3
 23. Zakon o gradjanskom pravu: kleveta i narušavanje privatnosti, 186-191 / 5
 24. Model otvorenih sistema u odnosima s javnošću, 212-217 /5
 25. Elementi komunikacijskog modela, 223-228 /5
 26. Društveno okruženje u praksi odnosa s javnošću, 228 / 1
 27. Efekti procesa komunikcija, 228-233 / 5
 28. Javnosti i njihova mišljenja, 230-238 / 8
 29. Značaj internih odnosa sa zaposlenima, 250-252 / 2
 30. Organizaciona kultura, 252-257 / 2
 31. Odnosi s radnicima kao oblast specijalizacije u praksi odnosa s javnošću, 259-261/ 2
 32. Interno komuniciranje, 261-265 / 4
 33. Interni mediji u praksi odnosa s javnošću, 265-271 / 6
 34. Direktna komunikacija "lice u lice" i glasine, strane 271-276 / ukupno 5
 35. Novi mediji i novi izazovi u praksi odnosa s javnošću, 280-283 / 3
 36. Novine kao medij u praksi odnosa s javnošću, 283-286 / 3
 37. Novinske agencije i novinarska udruženja , 286-289 / 3
 38. Časopisi u praksi odnosa s javnošću, 289-291 / 2
 39. Radio u praksi odnosa s javnošću, 291-292 / 1
 40. Televizija u praksi odnosa s javnošću, 292-296 / 4
 41. Kablovska i satelitska televizija u praksi odnosa s javnošću, 296-297 / 1
 42. Smernice za dobar odnos s medijima, 301-304 / 3
 43. Smernice za rad s medijima, 304-308 / 4
 44. Definisanje problema u odnosima s javnošću, 319-324 / 5
 45. Strategija i taktika u odnosima s javnošću, 351-352 / 1
 46. Pisanje programa u odnosima s javnošću, 353-361 /8
 47. Planiranje sprovodjenja programa u odnosima s javnošću, 361-372 / 11
 48. Akciona komponenta strategije u odnosima s javnošću, 376-381 / 5
 49. Formulisanje poruke u odnosima s javnošću, 381-385 /4
 50. Korporativna društvena odgovornost, 432-438 / 6
 51. Dobrotvorne aktivnosti korporacije u odnosima s javnošću, 438-439 / 1
 52. Terorizam i korporativna sigurnost u odnosima s javnošću, 448-450 / 2
 53. Uloga odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama, 496-498 /2
 54. Odnosi s javnošću u sektoru zdravstvene zaštite i marketing, 502-503 / 1
 55. Odnosi s javnošću u državnim školama, 506-508 / 2