Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Septembar 2020

OBAVEŠTENJE
ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2019/2020. godine
koji će se održati od 24.08.2020. – 04.09.2020. godine

 1. Pravo na polaganje ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku imaju SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU.
 2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1000,00 dinara za studente koji plaćaju školarinu, odnosno besplatno za studente upisane na teret budžeta) obaviće se od 29. juna do 30. juna 2020. godine, isključivo on-line, putem sistema INDEKS.
 3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 1. jula 2020. god. na SAJTU ŠKOLE.
 4. NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.500,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line od 1. jula od 2. jula 2020.
 5. PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line od 29. juna do 2. jula 2020.
 6. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike može se obaviti 2. jula 2020. godine, od 1000 do 1300 časova, u studentskoj službi
 7. STUDENTIMA KOJI SU u JUNSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU a studenti u slučaju potrebe, studentskoj službi javljaju ime nastavnika kod koga su položili pismeni deo ispita u prethodnom ispitnom roku.
 8. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
 9. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
 10. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA. Molimo studente da po obavljenoj prijavi ispita, ODMAH provere da li se nalaze na spisku na sajtu Škole
 11. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

On-line sistem za studente koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača

Zbog trenutne situacije, studentima koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača omogućeno je da fotografiju ili skeniranu sliku uplatnice proslede elektronskim putem kroz studentski sistem Indeks.

Student unosi datum, iznos i sliku uplatnice. Po izvršenoj kontroli, ako se uplatnica odobri, studentu će biti omogućeno da iskoristi on-line uslugu tokom dozvoljenih termina.

Fotografije uplatnica i podaci o uplati prosleđuju se preko komande Moj račun. Molimo vas da koristite desktop uređaj (računar ili laptop).

Uslovi:

 • potrebno je proslediti fotografiju/skeniranu sliku originala uplatnice, posle izvršene uplate u banci ili pošti
 • elektronski dokumenti, za uplate izvršene elektronskim putem moraju imati overu banke
 • kao poziv na broj navodi se jedinstveni broj za svakog studenta koji se može videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun"
  (alternativno, u polju "Svrha uplate" može biti naveden broj indeksa studenta u formi "Prijava ispita za ___/_____")
 • na slici uplatnice mora biti jasno vidljiv iznos i datum uplate
 • student je u obavezi da čuva original uplatnice zbog eventualne kontrole / dokaza o uplati
 • Škola zadržava pravo da u svakom trenutku, bilo kom studentu uskrati pravo korišćenja ove usluge

Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se informatičkoj ili studentskoj službi. Zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju.

Po obavljenoj prijavi, student može proveriti da li se nalazi na ispitnim spiskovima.

Grafičko uputstvo za PODIZANJE UPLATNICE U SISTEM

Grafičko uputstvo za PRIJAVU ISPITA

Grafičko uputstvo za PROMENU ISPITIVAČA

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE, DOSTAVLJENE STUDENTSKOJ SLUŽBI U OVOM ROKU, SU UNETE.
Neispravne prijave, kao i prijave studenata koji nemaju regulisan status, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA