Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (preliminarnu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

 1. Kandidati od broja 1. do broja 6. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 2. Podnošenje prigovora direktoru Škole na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 26. septembra 2018. godine od 900 do 1000 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
 3. Donošenje rešenja direktora Škole po prigovoru 26. septembra 2018. godine od 1000 do 1100 časova u kancelariji broj 10, na glavnom ulazu.
 4. Podnošenje žalbe Savetu Škole, na rešenje direktora Škole 26. septembra 2018. godine od 1100 do 1200 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
 5. Donošenje odluke Saveta po žalbi, 26. septembra 2018. godine od 1200 do 1300 časova.
 6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbi.
 7. Objavljivanje konačne rang liste, 27. septembra 2018. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
25. septembar 2018. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
 1. dr Maja Ćosić, predsednik

 2. dr Violeta Tošić, član

 3. dr Jelisaveta Vučković, član

 4. Dušan Marković MA, član

 5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 3-III-1Sandra (Stojan) Oreščanin35.00 18.00 20.00 73.00
2. 2-II-2Nevena (Milan) Janković25.90 18.00 28.00 71.90
3. 4-III-2Marija (Saša) Vesić34.46 12.00 24.00 70.46
4. 5-II-3Anđela (Slavica) Radivojević28.80 16.00 24.00 68.80
5. 1-II-1Marija (Radoica) Čubranović26.94 2.00 20.00 48.94
6. 6-II-4Dean (Sani) Ibraimov19.54 12.00 16.00 47.54
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09