Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za MAJ 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 08. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А1
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 09. Maj 2018. u 09:30, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
23.Sociologijadr Zoran Radulović 09. Maj 2018. u 13:30, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 09. Maj 2018. u 11:00, Kabinet 5
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 09. Maj 2018. u 10:30, Sala 6
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 09. Maj 2018. u 13:30, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 10. Maj 2018. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 10. Maj 2018. u 10:30, Kancelarija 11
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
53.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
54.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 11. Maj 2018. u 09:30, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Maj 2018. u 14:30, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 10. Maj 2018. u 12:00, Učionica 1
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 11. Maj 2018. u 09:30, Sala А2
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 08. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 09. Maj 2018. u 11:30, Kabinet 5
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3