Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za MAJ 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković -
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 08. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković -
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А1
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 09. Maj 2018. u 09:30, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 09. Maj 2018. u 13:30, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 09. Maj 2018. u 11:00, Kabinet 5
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 09. Maj 2018. u 10:30, Sala 6
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 10. Maj 2018. u 12:00, Učionica 1
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 09. Maj 2018. u 13:30, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 10. Maj 2018. u 13:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 10. Maj 2018. u 10:30, Kancelarija 11
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 11. Maj 2018. u 09:30, Sala А2
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 09. Maj 2018. u 11:00, Sala 6
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Maj 2018. u 14:30, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 10. Maj 2018. u 12:00, Učionica 1
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković -
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 11. Maj 2018. u 09:30, Sala А2
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 08. Maj 2018. u 12:00, Sala А3
72.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 09. Maj 2018. u 11:00, Učionica 1
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 11. Maj 2018. u 11:00, Učionica 2
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Maj 2018. u 08:30, Učionica 1
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 08. Maj 2018. u 11:30, Sala А1
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 10. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 3
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 11. Maj 2018. u 11:00, Sala А3
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 08. Maj 2018. u 10:00, Kabinet 1
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 09. Maj 2018. u 11:30, Kabinet 5
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 10. Maj 2018. u 10:00, Učionica 3