VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

Informatika u turističkom poslovanju

Spisak studenata koji su stekli pravo da pristupe praktičnom delu ispita koji će biti obavljen u računarskoj sali
u utorak 18. septembra u 1000 časova

R.BR.Prezime i imeBroj indeksa
1.Vukčević Jelena105/2000
2.Radanović Tamara119/2002
3.Vasić Miloš593/2002
4.Lončar Tatjana1003/2000
5.Eraković Jelena411/2002
6.Tepeš Miloš329/2002
7.Apostolović Nenad175/2001
8.Rabrenović Snežana389/2003
9.Sekulić Zorana403/2001
10.Topić Slobodan224/2002
11.Petrić Igor181/2004
12.Trajković Danijela38/97
13.Belić Jelena364/2002
14.Samardžić Bojana143/2003

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić