VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
održanog 4. septembra 2007.
Profesor: Višnja Caga
A1

R. br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1. 68/06Vesić Zorica 9
2. 280/06Simeunović Srđan 8
3. 395/06Stojanović Miloš 8
4.333/06Prljinčević Vera 8
5.317/06Stanojevski Sanja 8
6.745/06Ilić Dušan 8
7.377/06Stepanović Tamara 7
8.198/06Milošević Tanja 7
9. 230/06Tasić Biljana 7
10.242/06Perović Milica 7
11.211/04Dragutinović Dušan 7
12.115/06Zečević Jovana 7
13.240/06Jerković Milica 7
14. 65/06Kovandžić Gordana 7
15.342/06Kićović Zlatko 7
16.1103/99Stajić Milena 7
17.502/06Čokić Natalija 7
18. 152/06Stevanović Bojana 7
19. 79/06Mladenović Milena 7
20.375/06Grozdanović Marija 6
21.285/06Gašo Leonard 6
22.254/06Sladojević Sonja 6
23.264/06Krstić Bojan 6
24.269/06Dragojlović Jovana 6
25.150/06Mladenović Uroš 6
26.223/05Gulan Rade 6
27.243/05Milošević Dragana 6
28.334/06Marković Marina 6
29.369/06Bogosavljević Adrijana 6

Usmeni deo ispita održaće se 11. septembra 2007. sa početkom u 10 časova u učionici 2, ulaz V.

A2

R. br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1.235/03Manojlović Saša 9
2.192/04Todorović Ivan 8
3.8768/77Stojičić Olga 8
4.323/04Pešterac Aleksandar 8
5.244/05Minjin Daliborka 7
6.138/05Ranković Jelena 7
7.107/05Vukojičić Milica 7
8.392/05Hornjak Bojana 6
9. 90/05Delić Marina 6
10.473/04Topalović Đorđe 6
11.534/05Jovanović Danilo 6
12.499/05Lazić Marija 6
13.178/04Ranković Maja 6
14.599/05Živković Biljana 6
15.486/04Starčević Branka 6
16.451/05Žikić Aleksandra 6
17.284/05Kostić Tamara 6
18.224/02Topić Slobodan 6
19.604/05Ostojić Vojislav 6
20.418/05Adamović Tamara 6
21.334/04Derikrava Dijana 6

Usmeni deo ispita održaće se 12. septembra 2007. sa početkom u 10 časova u učionici 2, ulaz V.

B1

R. br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1. 59/06Filić Marjan 7
2.236/06Milanović Dragana 6

B2

R. br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1.389/03Rabrenović Snežana 7
2.166/05Milinković Katarina 8

Usmeni deo ispita za B1 i B2 održaće se 13. septembra 2007. sa početkom u 10 časova u učionici 2, ulaz V.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga