VEST

Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

REZULTATI ISPITA IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
KOJI SE ODRŽAO 13.06.2007. GODINE

RBRPrezime i imeBroj indeksaOcena
1.Radovanović Marija318/20026
2.Aleksić Saša550/19979
3.Terzić Marija403/20046
4.Đorović Jelena960/199810
5.Iličić Sanja300/19976
6.Plavšić Ana167/20026
7.Ilkić Bojana283/20026
8.Jovanović Aleksandar168/20026
9.Janković Ivana988/19976
10.Mijailović Stanislav585/20029
11.Perić Maja416/20035
12.Bošković Bojana646/19999
13.Marsenić Bojan1045/19996
14.Nikolić Dejan495/200310
15.Jevtović Ksenija149/199910
16.Filipović Milan108/20046
17.Stojanović Jelena15/200510
18.Bulatović Momir408/20015
19.Atanasković Ivan323/20057
20.Milošević Jelena401/20005
21.Ninčić Ivana416/19965
22.Petrović Aleksandar361/20036
23.Radovanović Dragica281/20035
24.Janković Nada332/200210
25.Velimirović Ivana276/20035
26.Đorđević Ana63/20035
27.Traživuk Slavica160/19985

STRUČNI SARADNIK
Mirjana Obadović