VEST

Viša turistička škola, Beograd

Spisak studenata koji su polozili pismeni deo ispita iz Statistike

Redni brojIme i prezime i broj indeksa
1.Nikoleta Karanikic 542/2005
2.Rade Guion 223/2005
3.Jovana Petkovic 178/2006
4.Jelena Nenadovic 132/2006
5.Dejan Micic 298/2005
6.Bojana Krizan 277/2006
7.Marijana Gages 483/2006
8.Andrijana Plavsic 76/2006
9.Petar Ivicic 381/2006
10.Maja Pejcic 191/2006
11.Jelena Simovic 414/2006
12.Ivana Lukovic 109/2005
13.Teodora Tasic 322/2005
14.Marijana Mladenov 593/2006
15.Marija Nikolic 11/2004
16.Marija Zivanovic 63/2006
17.Bojana Davidovic 523/2006
18.Ana Isic 122/2006
19.Sladjana Pavlovic 304/2006

 

Uvid u radove - cetvrtak, 07.06.2007., u 1300

Usmeni deo ispita bice odrzan u ponedeljak, 11.06.2007., u 900

PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Vladislav Djolevic