VEST

Viša turistička škola, Beograd

PRVI KOLOKVIJUM (NAKNADNI) IZ INFORMATIKE U TURIZMU
POLOŽILI SU

RBRPREZIME I IMEINDEKSOCENA
01Marković Goran258 / 20056
02Gudović Igor238 / 200510
03Gavrić Zorka145 / 200510
04Milojica Nikola34 / 20046

 

PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Milićević S. Miroslav