VEST

Viša turistička škola, Beograd

REZULTATI II (POPRAVNOG) KOLOKVIJUMA
IZ PREDMETA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM

Petak, 25. 05. II (popravni) kolokvijum
Barbulović Tihana6
Vasilijević Aleksandra7
Građanin Marija8
Đurić Violeta6
Đurić Jelena9
Klikovac Aleksandra7
Kovačević Marko7
Milovac Nataša7
Čelar Jelena6

 

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Sanja Pajić