VEST

Viša turistička škola, Beograd

REZULTATI IZ PREDMETA MARKETING I TURIZMU

INDEKSPREZIME I IMEOCENA
1045 / 99Marsenić Bojan6
1358 / 99Glišović Danijela6
943 / 2000Nedović Stanka9
420 / 2001Petković Božidar8
159 / 2002Stevanović Vanja9
277 / 2003Lazarević Danka6
321 / 2004Kocić Strahinja7
472 / 2004Matić Bojana7
8 / 2005Perović Ana6
15 / 2005Stojanović Jelena8
72 / 2005Đeorđić Verica8
98 / 2005Maksimović Jelena6
136 / 2005Mihajlović Aleksandra7
293 / 2005Đuković Sanja7
341 / 2005Radlović Ranko6
575 / 2005Platiša Anita7

 

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Milenko Đurić