VEST

Viša turistička škola, Beograd

PRVI KOLOKVIJUM IZ INFORMATIKE U TURIZMU
POLOŽILI SU

RBRPREZIME I IMEINDEKSOCENA
01Petrović Slavica82 / 20056
02Beara Jovana83 / 20056
03Šutković Seada13 / 20057
04Adžović Milica480 / 20046
05Đorđević Danijela548 / 20056
06Galić Dušanka312 / 20056
07Jocković Jelena51 / 20056
08Jovanović Bojana123 / 20017
09Perović Ana8 / 20058
10Metikoš Dragana291 / 20056
11Avdalović Milica106 / 20056
12Filipović Marina255 / 20056
13Starijaš Svjetlana1 / 20056
14Atanasković Ivan323 / 20057
15Pejaković Željka108 / 20056
16Jovančević Jelena42 / 20056
17Filipović Milica120 / 20056
18Stamenković Jelica155 / 20048
19Marković Dragana519 / 20036
20Nikolić Ivan396 / 20056
21Radulović Dušan104 / 20056
22Ilić Marina128 / 20056
23Mokran Aleksandra455 / 20046
24Alurac Ivan76 / 20056

 

PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Milićević S. Miroslav