VEST

Viša turistička škola, Beograd
Studije na daljinu, Niš

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Ekonomike turizma

STUDENTOCENA
1. Nikola Stanković 698/200610
2. Anđela Ljubenović 556720067
3. Marija Jovanović 568/20068
4. Nenad Tošić 569/20068
5. Katarina Vasilov 688/20068
6. Sanja Mladenović 678/20066
7. Vladimir Jović8
8. Mariana Adamov 687/20066
9. Anita Stohanović 565/20067
10. Nikola Stojadinov 674/20068
11. Irina Lacmanović 687/20066
12. Milena Vučić 567/20066
13. Nikola Martinović 553720068
14. Milena Mitić 679/20066
15. Pešić Jovana 676/ 20065/6
16. Nataša Nedeljković 686/20069
17. Marija Lazić 691/20067
18. Jovana Đorđević 561/20066
19. Jelena Jovanović 685/20066
20. Vladana Rašić 566/20066
21. Ivana Đorđević 563/20065/6
22. Biljana Milosavljević 725/20068
23. Dragana Todorović 555/20068
24. Milena Lazić 552/20068
25. Emina Cvetković 681/200610
26. Olivera Nešić 573/20068
27. Aleksandra Popović 558/20069
28. Ivana Arsić 559/20066
29. Ivan Jovanović 564/20067
30. Jovana Pešić 554/20066

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Maja Ćosić