REZULTATI
ELEKTRONSKI MARKETING - REZULTATI KOLOKVIJUMA
PETAK, 28. maj u 10:00
RBRINDEKSSTUDENTPOENI
1. 6/2007 Jelena Radomirović 27
2. 21/2007 Nataša Mandić 40
3. 23/2007 Tamara Birinji 75
4. 38/2007 Valentina Mihajlović 94
5. 70/2007 Sanja Jovanović 73
6. 72/2007 Vesna Vuković 53
7. 82/2007 Maja Filipović 87
8. 85/2007 Nikola Korica 86
9. 89/2007 Olgica Živković 70
10. 95/2007 Milena Đorđević 85
11. 103/2007 Bojana Čomagić -
12. 137/2007 Tanja Živković -
13. 166/2007 Tatjana Matić 60
14. 237/2007 Jelena Biskupović 64
15. 240/2007 Jovana Tomić 62
16. 259/2007 Tatjana Novaković 37
17. 282/2007 Marija Jovanović 59
18. 292/2007 Daniela Perišić 44
19. 299/2007 Ivana Perišić -
20. 365/2007 Marija Kostić 91
PETAK, 28. maj u 11:30
RBRINDEKSSTUDENTPOENI
1. 7/2007 Vesna Nešić -
2. 35/2007 Dušan Popović 78
3. 37/2007 Zoran Rašić 88
4. 92/2007 Aleksandra Ranitović 81
5. 118/2007 Marijana Dramićanin 23
6. 134/2007 Rada Kostur -
7. 177/2007 Tijana Rakonjac 69
8. 178/2007 Danijela Stojanić 69
9. 185/2007 Jelena Radoičić 62
10. 186/2007 Olga Gligorović 47
11. 196/2007 Milena Dimitrievski 84
12. 266/2007 Tamara Deljanin -
13. 304/2007 Vesna Vitorović 82
14. 308/2007 Ljubica Milenković -
15. 318/2007 Nevenka Bojković 53
16. 332/2007 Anja Čanković 63
17. 347/2007 Nataša Jovanović 84
18. 348/2007 Duška Rodić 76
19. 358/2007 Marija Milinković 29
20. 368/2007 Jovana Derbogosijan 42
PETAK, 28. maj u 13:00
RBRINDEKSSTUDENTPOENI
1. 4/2007 Maja Milošević 56
2. 12/2007 Slađana Opačić -
3. 13/2007 Marija Marinković -
4. 14/2007 Bojana Majstorović 27
5. 19/2007 Jelena Galić -
6. 36/2007 Jovana Blanuša -
7. 42/2007 Marija Krstić 77
8. 44/2007 Ivana Radomirović -
9. 104/2007 Slađana Stojanović -
10. 106/2007 Aleksandar Mratinković 52
11. 113/2007 Ana Ramljak 27
12. 123/2007 Nenad Živković -
13. 124/2007 Ljilja Zagorac -
14. 142/2007 Marina Pešić -
15. 148/2007 Maja Rudić -
16. 158/2007 Ivana Soltić -
17. 205/2007 Marija Vuksanović -
18. 218/2007 Aleksandar Đorđević -
19. 305/2007 Milenko Duković 71
20. 376/2007 Nevena Grbić 81