VEST

PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Mole se diplomirani studenti:

  • Ana Ručnov 510/2004
  • Tijana Krstić 171/95
  • Bojana Ilić 144/2002
  • Uroš Kostić 65/2004
  • Nemanja Stojić 553/2005
  • Milica Nešović 129/2003
  • Nenad Tomić 316/2000
da u PONEDELJAK, 1. JUNA 2009. godine, od 11.00 do 13.00 časova, PREUZMU UVERENJE O VIŠEM OBRAZOVANJU, kod sekretara Škole.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09