VEST

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Mole se diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija:

  • Vesna Bursać
  • Ana Bukovčić
  • Milena Jeremić

da u SREDU, 27. MAJA 2009. godine, od 11.00 do 13.00 časova, PREUZMU UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU, kod sekretara Škole.

Ujedno obaveštavamo ostale diplomirane studente da je oglašavanje ranije izdate diplome nevažecom, u Službenom glasniku, (potvrda o izvršenom oglašavanju donosi se sekretaru Škole) uslov za izdavanje uverenja o visokom obrazovanju.  

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09