VEST

PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Mole se diplomirani studenti:

  • Ana Ručnov 510/2004
  • Tijana Krstić 171/95
  • Katarina Kačavenda 505/2004
  • Ana Radosavljević 31/2005
  • Jelena Jovančević 42/2005
  • Anđela Njegovan 238/2004
  • Bojana Ilić 144/2002
  • Nevena Vujadinović 966/2000
da u PONEDELJAK, 30. MARTA 2009. godine, od 11.00 do 13.00 časova, PREUZMU UVERENJE O VIŠEM OBRAZOVANJU, kod sekretara Škole.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09