VEST

Viša turistička škola, Beograd

Informatika u turističkom poslovanju
Spisak studenata koji su stekli pravo da pristupe praktičnom delu ispita koji će biti obavljen u računarskoj sali u utorak 23. januara u 930 časova.

R.BR.Prezime i imeBroj indeksa
1Vasiljević Vasilija49/2000
2Kovačić Slađana55/2003
3Bošnjaković Aleksandra46/2003
4Čajević Slađana436/2003
5Džepina Željana24/2001
6Stojanović Jelena41/2001
7Atanacković Aleksandar448/2002
8Aleksić Simona89/2002
9Čolović Miroslav236/2000
10Ćopić Valentina566/2002
11Filipović Milica60/2003
12Lukić Miloš326/2003
13Lazić Nikola85/2001
14Petković Nevena338/2004
15Popov Ljubomir207/2003
16Rubež Slaviša372/2002
17Despotović Nevena 550/2004
18Koprivica Slađana809/98

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić