VEST

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
Coloquim 2/4

Termini i pitanja

- 24. novembar 2008. - II grupa
- 26. novembar 2008. - III grupa
- 1. decembar 2008. - IV grupa
- 3. decembar 2008. - I grupa

1. Karakter usluge kao proizvoda i predmeta razmene na tržištu
2. Tehnička struktura transportnih sredstava
3. Marologistička organizaciona struktura saobraćajnih preduzeća po granama saobraćaja
4. Funkcije države u upravljanju saobraćajnim sistemom

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09