VEST

UPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA U TREĆU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Upis diplomiranih studenata u treću godinu osnovnih strukovnih studija odobren je sledećim kandidatima:

 • Violeti Marinković
 • Gorici Jovanović
 • Aleksandri Mijatović
 • Jovi Čuliću
 • Vesni Blagojević
 • Milici Radosavljević
 • Aleksandri Novović-Bojović
 • Vladanu Dukiću
 • Milošu Živkoviću
 • Bojani Joković
 • Vladimiru Mitroviću

i obaviće se 18., 19. i 20. novembra 2008. godine, od 13.00 do 15.00 časova, u studentskoj službi Škole.

Dokumenta potrebna za upis:

 1. Original izvoda iz matične knjige rođenih;  
 2. Dve fotografije formata 4 x 3,5 cm i jednu fotografiju formata 2,5 x 2 cm;
 3. PRIZNANICE O IZVRŠENOJ UPLATI:
  - 700,00 dinara na ime troškova upisa (indeks i ŠV obrasci koji se dobijaju u Školi); 
  - 22.000,00 dinara na ime prve rate školarine za upis u  III godinu studija školske  2008/2009. godine a druga rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se prilikom upisa u letnji semestar.

NEOPHODNO JE LIČNO PRISUSTVO RADI POTPISIVANJA INDEKSA I IDENTIFIKACIONE KARTICE.

SVE UPLATE SE VRŠE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

RAČUN BROJ: 840-2056666-09

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09