VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA
FINANSIJSKO I DEVIZNO POSLOVANJE
R. BR.IME I PREZIMEBR. INDEKSAOCENA
Miroslava Štrbac844/988
Marijana Albu229/036
Ivana Stojanović150/037
Marko Dobrić509/026
Gordana Tarlać419/046
Branislav Cvejić468/046