VEST

NEMAČKI JEZIK
Novembarski rok

Na usmeni ispit 12.11.2008. u 13.00 časova pozivaju se sledeći studenti:

B2

R.br.
Prezime i ime
Indeks
1.
Milojković Nataša
461/05
2.
Topalović Slađana
8/04
3.
Ristić Dejana
272/04
4.
Stojanović Ivana
495/04
5.
Ivković Jelena
864/00
6.
Žigić Biljana
191/05
7.
Stanimirović Vera
350/02


B3

R.br. Prezime i ime
Indeks
1.
Alurac Ivan
76/05
2.
Miladinović Mladen
33/05

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09