VEST
Spisak studenata koji su položili ispit iz STATISTIKE

 1. Stanković Daliborka 378/2003
 2. Spasojević Nevena 463/2004
 3. Vasić Vera 227/2003
 4. Djordjević-Petrović Sandra 115/2004
 5. Jovanović Jelena 596/2000
 6. Stevanović Nataša 4/2003
 7. Mijatović Djordje 279/2004
 8. Radovanović Marija 318/2002
 9. Banjac Snježana 143/2001
 10. Nikolić Goran 223/1997
 11. Mladenović Vojkan 173/2001
 12. Veličković Vojkan 218/1997
 13. Jerković Milica 115/2003
 14. Dašić Lorena 397/2001
 15. Martić Marijana 80/2004
 16. Ružić Petar 474/99
 17. Bauman Ana 166/2003
 18. Pejović Marina 230/2004

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 11. 11. 2008. u 14h , A-3
Predmetni profesor
Dr Violeta Tošić
adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09