VEST

Stručna praksa za studente druge godine za školsku 2008/2009. godinu

Ukupan broj predvidjenih časova prakse je 100. Maksimalan broj bodova je 10.

Za stručnu praksu u Trening centru – 3 boda.

Za stručnu praksu u turističkim agencijama – 4 boda.

Za dvodnevnu ekskurziju – 2 boda.

Za jednodnevnu ekskurziju – 1 bod.

Program rada u Trening centru predviđa sedam školskih časova nedeljno,  od februara do maja 2009. Raspored studenata po grupama će biti naknadno objavljen.

Stručna praksa u turističkim agencijama obavlja se u trajanju od 4 nedelje u periodu od marta do septembra 2009. godine.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09