VESTZa generacije upisane zaključno sa školskom 2006/2007. godinom, upis u odgovarajuću godinu studija obavlja se na šalteru Studenstke službe od 15. do 30. septembra 2008. godine, u vremenu od 9:00 do 13:00 časova, prema objavljenom prelaznom režimu studija.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS  U ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA

1. INDEKS

2. DVA PRIMERKA OBRASCA  ŠV-20, koji se dobijaju u studentskoj službi, na šalteru uz prethodnu uplatu od 60,00 dinara, na račun škole

3. PRIZNANICE O IZVRšENOJ UPLATI:
- 60,00 dinara na ime kupovine dva primerka obrasca ŠV-20(svi studenti);
- 1.000,00 dinara na ime Studentskog fonda (svi studenti);
- 24.000,00 dinara na ime prve rate  školarine za upis u školsku 2008/2009. godinu, u odgovarajuću godinu studija (studenti koji plaćaju školarinu);
- 24.000,00 dinara na ime obnove odgovarajuće godine studija (studenti koji plaćaju školarinu);

4. STUDENTI KOJI NISU REDOVNO VRŠILI OBNOVU ZA SVAKU POJEDINU ŠKOLSKU GODINU SVOJE OBAVEZE IZMIRUJU UPLATOM JEDNOKRATNOG IZNOSA OD  48.000,00 dinara

5. TROŠKOVI KONSULTATIVNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2008/2009. godinu, NAKON ISTEKA APSOLVENTSKOG STAŽA, ZA SVE STUDENTE (izuzev za studente kojima je ostao diplomski ispit) iznose 6.000,00 dinara

SVE UPLATE VRŠE SE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA šKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
RAČUN BROJ: 840-2056666-09

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09