VEST


PRELAZNI REŽIM STUDIJA ZA GENERACIJU STUDENATA KOJA JE U PRVU GODINU STUDIJA UPISANA školske 2005/2006. godine

1. Studenti koji su upisani na teret budžeta, a u školskoj 2007/2008. godini prvi put su upisali drugu godinu studija, imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini:
        A) upišu treću godinu studija, na teret budžeta, ukoliko su položili šest ispita iz prve godine studija, među kojima su ispiti iz predmeta Ekonomika turizma i Osnovi ekonomije,  overili III i IV semestar i položili šest ispita iz druge godine studija, zaključno sa oktobarskim rokom;
        B)  obnove upis u drugu godinu studija, na teret budžeta, u slučaju da ne ispunjavaju uslov o broju položenih ispita iz prve godine studija, koji je naveden pod A.;
        C) upišu treću godinu studija, kao studenti koji plaćaju školarinu, u slučaju da ne ispunjavaju uslov  koji je naveden pod A i pod uslovom da su overili  III i IV semestar.

2. Studenti koji su upisani na teret budžeta, a u školskoj 2007/2008. godini  su obnovili  upis u drugu godinu studija, imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini:
        A) upišu treću godinu studija, na teret budžeta, ukoliko su položili šest ispita iz prve godine studija, među kojima su ispiti iz predmeta Ekonomika turizma i Osnovi ekonomije,  overili III i IV semestar i položili šest ispita iz druge godine studija, zaključno sa oktobarskim rokom;
        B) upišu treću godinu studija, kao studenti koji plaćaju školarinu, u slučaju da ne ispunjavaju uslov  koji je naveden pod A i pod uslovom da su overili  III i IV semestar.

3. Studenti koji plaćaju školarinu a u školskoj 2007/2008. godini su obnovili upis u prvu godinu studija imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini upišu drugu godinu studija, pod uslovom da su overili I   i II semestar.

4. Studenti koji plaćaju školarinu a u školskoj 2007/2008. godini su upisali  ili obnovili drugu godinu studija imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini upišu treću godinu studija, pod uslovom da su overili III i IV semestar.

5.. Studenti koji su u školskoj 2007/2008. godini upisali treću godinu studija i overili V i VI semestar stiču status studenta-apsolventa, stim što im apsolventski staž traje šest meseci, odnosno od 1.10.2008. do 31.3.2009.

 

PRELAZNI REŽIM STUDIJA ZA GENERACIJU STUDENATA KOJA JE U PRVU GODINU STUDIJA UPISANA školske 2006/2007. godine

1. Studenti koji su upisani na teret budžeta, a u školskoj 2007/2008. godini su obnovili upis u prvu godinu studija, imaju pravo da školskoj 2008/2009. godini:
    A. upišu drugu godinu studija, na teret budžeta, ukoliko su položili šest ispita iz prve godine studija, među kojima su ispiti iz predmeta Ekonomika turizma i Osnovi ekonomije, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom;
    B. upišu drugu godinu studija, kao studenti koji plaćaju školarinu, u slučaju da ne ispunjavaju uslov  koji je naveden pod A i pod uslovom da su overili  I i II semestar.

2. Studenti koji su upisani na teret budžeta, a u školskoj 2007/2008. godini  su upisali drugu godinu studija, imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini:
    A. upišu treću godinu studija, na teret budžeta, ukoliko su položili šest ispita iz prve godine studija, među kojima su ispiti iz predmeta Ekonomika turizma i Osnovi ekonomije,  overili III i IV semestar i položili šest ispita iz druge godine studija, zaključno sa oktobarskim rokom;
    B.  obnove upis u drugu godinu studija, na teret budžeta, u slučaju da ne ispunjavaju uslov o broju položenih ispita iz prve godine studija,  koji je naveden pod A.;
    C. upišu treću godinu studija, kao studenti koji plaćaju školarinu, u slučaju da ne ispunjavaju uslov  koji je naveden pod A. i pod uslovom da su overili  III i IV semestar.

3. Studenti koji plaćaju školarinu a u školskoj 2007/2008. godini su upisali  drugu godinu studija imaju pravo da u školskoj 2008/2009. godini upišu treću godinu studija, pod uslovom da su overili III i IV semestar.

 

Pomoćnik direktora za nastavu
Smiljka Ušćumlić
                                                           

 

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun840-2056666-09