VEST
Pismeni deo ispita iz predmeta STATISTIKA položili su:

Ime, prezime i broj indeksa
Marina Marković 334/2006
Dejan Stojanović 295/2003
Božidar Dimitrijević 384/2006
Jelena Janković 199/2006
Jelena Ristić 76/2007
Marijana Simovć 91/2005
Ivana Živanović 428/2007
Davor Grlja 216/2007
Iva Zlatić 440/2006
Marina Spasić 341/2007
Tamara Deljanin 266/2007
Srđan Rebić 200/2006
Ivan Mijailović 229/2007
Marija Marković 390/2006
Srđan Radojčić 287/2007
Aleksandar Perić 216/2005
Tamara Savić 235/2007
Sanja Stanković 345/2006
Jelena Vučković 214/2005
Danijela Davidović 316/2006
Marina Radosavljević 207/2007
Marija Jazić 78/2007
Milena Petrović 333/2007
Goran Pavković 219/2007
Ivana Milijašević 65/2007
Dalibor Mirković 176/2007
Dušan Simić 215/2006
Uroš Vučićević 73/2007
Jovan Svojić 145/2007
Vojislav Keranović 129/2007
Jadranka Ćamilović 236/2007
Milena Tasić 353/2007
Tatjana Žugić 420/2006
Jelena Nikolić 369/2007
Branka Tošić 255/2007
Predrag Filipović-Rakić 672/2006
Milena Vučić 567/2006
Irena Arsić 559/2006
Katarina Vasilov 688/2006
Jovana Pešić 554/2006
Jovana Kabadajić 680/2006
Snežana Cvijetić 184/2003

Uvid u radove biće održan u četvrtak -18. 09.2008. u 14,00h, učionica 1, ulaz V

Usmeni deo ispita (dr Violeta Tošić) biće održan u četvrtak -18. 09.2008. u 14,30h, učionica 1, ulaz V

Usmeni deo ispita (prof. dr Vladislav Đolević) biće održan u ponedeljak - 29. 09.2008. u 9,00 časova

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09