VEST

FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU

Rezultati pismenog ispita održanog 05.09.2008.

R.BR.
BROJ INDEKSA
OCENA
1.
48/2006 7
2.
96/2006 6
3.
132/2006 6
4.
134/2006 7
5.
223/2006 9
6.
351/2006 6
7.
238/2006 9

FINANSIJSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

Rezultati pismenog ispita održanog 05.09.2008.

R.BR.
BROJ INDEKSA
OCENA
1.
420/2001 7
2.
521/2003 6
3.
156/2004 8
4.
250/2004 6
adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09