VEST
SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA IZ NEMAČKOG JEZIKA
septembarski rok

A1, A2, B1
B2

1.

Rašajski Maja  384/02

1.

Lukić Dina  256/00

2.

Panić Dejan  1043/97

2.

Bogdanović Jelana  105/04

3.

Petrović Ana  465/04

3.

Radojević Maja  242/04

4.

Marković Marija 144/06

4.

Kovačević Nikolina  314/04

5.

Aćić Luka  64/06

5.

Aksentić Jelena  367/04

6.

Milenković Miona 436/06

6.

Marjanović Ana  423/04

7.

Sauerbier Aleksandar 449/06

 

Usmeni ispit - 27.08.2008. u 10:00 časova.


A1, A2, B1

1.

Bujaković Violeta  22/06

2.

Kostadinović Ivana  70/06

3.

Šaša Darija  105/06 

4.

Milutinović Marija  129/05

5.

Papučić Nemanja  156/06

6.

Komazec Irena  183/06

7.

Čomić Angelina  184/06

8.

Zeljić Vidosava  219/06

9.

Maričević Jelena  238/06

10.

Jerković Milica  240/06

11.

Jerotić Mirjana  300/06

12.

Križan Bojana  277/06

13.

Puvarević Ana  320/05

14.

Ivičić Petar  381/06

15.

Jestrović Ana  467/06

16.

Antunović Zora  469/06

17.

Šikota Mirjana  492/05

18.

Čokić Natalija  502/06

19.

Radovanović Zvezdana 54/05

20.

Drobnjaković Snežana 580/06

21.

Mujezinović Bisera  699/06

22.

Đorđević Maja  738/06

Usmeni ispit - 29.08.2008. u 9:00 časova.

B3 – Svi studenti koji su pismeni deo ispita polagali 21.08.2008. godine pozvani su na usmeni ispit 4.09.2008. godine u 10:00h.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09